| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

PLW muistiot 2017

Page history last edited by Susanna Leimio 2 years, 8 months ago

 

Seuraavat kokoukset:

 • 30.1.2018 klo 9-11, Lahden srk-yhtymä, Kirkkokatu 5, Lahti 
 • 12.4. klo 9-11
 • 4.9. klo 9-11
 • 20.11. klo 9-11

 

 


Kokous 10.11.2017 klo 9-11

Loviisankatu  14 A (kokoustila iso Loviisa)

 

Läsnä: Niina (PHHYKY), Kati (RIKU), Sari (Poliisi), Sirpa (SRK), Kirsi (Heinola), Hanna-Mari (Sihti / NVO), Jukka (LETK ry), Heli (siht. LETK ry), Tuija (Hartola), Helena (4W-hanke, Verso), Susanna (Verso)

Poissa: Petra (Kärkölä), Marja (PHHYKY), Päivi (Orimattila, Myrskylä, Pukkila), Antti (Hollola), Hannu (Lahti)

 

Asiat:

 1. Tervetuloa 
 2. Toimintasuunnitelma
  • Toimintasuunnitelma on nyt hyväksytty kaikissa alueemme kunnissa sekä hyvinvointiyhtymässä.
   • Olisi hyödyllistä, jos toimintasuunnitelman sisältöä käytäisiin kunnissa läpi. PLW-ryhmä  raportoi kunnille tammikuun 2018 aikana toimintasuunnitelman tavoitteiden  mukaisten toimenpiteiden edistymisestä; toimenpiteet suhteessa tavoitteisiin. Susanna kirjoittaa raportin PLW-ryhmälle kommentoitavaksi.
  • Tavoite 1, toiminnan rakenne ja verkostot: Turvallisuusverkoston rakenne ja toiminta- terveisiä edellisestä kokouksesta ja terveisiä seuraavaan kokoukseen. 
   • Käydyn keskustelun perusteella terveisinä Turvallisuusverkoston tehtävän kirkastaminen; tarkoitus, rooli ja sisältö.  Koulutuksellisuuden ja yhdessä tekemisen merkityksen korostaminen ja sen kautta eri ammattiryhmien perusteltu osallistuminen lähisuhdeväkivalta-aiheen ympärille. Mukaan toivotaan uusiakin ammattilaisia, toimijoita käytännön asiakastyöstä ja mahdollisesti työpaikkakohtaista sitoutumismahdollisuutta, jottei osallistuminen olisi niinkään henkilökohtaisista mahdollisuuksista riippuvainen.  Seutukoordinaatioryhmän tehtävä on tiedottaa toiminnasta eri toimijoille.
  • Tavoite 2, tarpeita vastaava palvelurakenne: Susanna lähetti 14.9. sähköpostiviestin, jota on tarkoitus kunkin lähettää oman toimialueensa ammattilaisille, jotta saataisiin mahdollisimman kattavasti tietoa alueen toimijoista ja työkaluista sekä levitettyä tietoa toimintasuunnitelmasta. Sähköpostiviesti lähetetty edelleenvälitettäväksi uudelleen 10.11.2017.
   • Viranomaisohje  päivitetty jälleen, wikissä ns. julkinen versio, sähköpostijakeluna vain viranomaisille tarkoitettu asiakirja. Mikäli tietoihin tulee muutoksia, niistä on hyvä viestittää Susannalle, jotta ohjeistus pysyy ajantasaisena.
   • Mietittiin, millaisin mittarein voidaan arvioida palveluiden ja resurssien riittävyyttä. Mitä ja mihin kirjataan, miten tehty työ saadaan näkyväksi? Voimme mitata esim. levitettyä tietoisuutta ja toteutettuja koulutuksia. Toimintakausi on neljä vuotta, nykyinen  siis 2017-2020, jonka  viimeisenä vuonna tehdään jälleen arviointikysely raportin ja uuden toimintasuunnitelman pohjaksi. Päijät-Hämeessä on pyritty levittämään THL:n suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttöä ; systemaattisuus ja tilastointi.
  • Tavoite 3, henkilöstön perehdytys ja koulutus: Koulutukset 2017 ja 2018
   • 13.11.2017 klo 12-16, Keskussairaala, Luentosali 1 (Lapset, nuoret ja lapsiperheet)  Koulutus striimataan ja aineisto liitetään Wikiin.
   • 14.2.2018 klo 12-16, Keskussairaala, Luentosali 1 (Työikäiset)
   • 11.4.2018 klo 12-16 Keskussairaala, Luentosali 1 (Ikääntyvät)
   • 19.4.2018 klo 12-16 koulutus lääkäreille ( PLW-ryhmä ja Turvallisuusverkosto esillä, toimijaesitteet, havaitseminen, käytännöt ja palveluohjaus väva tilanteissa, P-H viranomaisohjeistus)
   • Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaatioryhmässä nousi esiin tarve keskusteluun kiusaamisesta. Päätettiin järjestää koulutus 24.4.2018, klo 8-16.
    • Laaja sisältö; koulu-, netti- ja aikuistenvälinen kiusaaminen
    • Lape yhteistyö Susannan kautta.
   • Vanhoja ja uusia kehittämisprosesseja käynnissä
    • Alueen neuvolat sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto alkaa olla ns. valmis. Ensi keväänä vielä yksi neuvolaprosessi entisen Lahden alueen työntekijöille. Sen jälkeen tarkoitus laatia yhteinen, päijäthämäläinen, em. toimijoita koskeva toimintamalli lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi.
    • Sovittu myös kehittämisprosessin käynnistämisestä Lapsiperheiden tuki / arjen tuen palvelut -tulosalueella.
   • Marak mukana  kehittämisprosesseissa; tietoisuuden  ylläpitäminen ja levittäminen palveluissa tärkeää. Marak-ryhmälle toiveena ammattilaisille järjestettävät lyhyet, kertauksenomaiset koulutukset ja mahdollisesti yhden sellaisen liittäminen loppuvuoden 2018 Turvallisuusverkoston aiheeksi.
  • Tavoite 4, tilastointi: Tilastoinnin toteutuminen ja saadut yksikkökohtaiset lukumäärät ja tiedot perhe- ja lähisuhdeväkivallasta
   • Neljän tuulen hanke / Helena Heinonen ; Päijät-Hämeeseen kehitetään yhteinen tilastointi;  Life Careen mittari, joka toimisi Hykyn kaikilla toimaloilla (esim. neuvola, ls).
   • Mitkä eri toimijatahot huomioitaisiin tämän lisäksi ; srk, järjestöt, Marak-asiakkaat?
   • Akuutti24:n kanssa menossa  suunnittelu yhteisen mallin ja tilastoinnin saamiseksi osana lähisuhdeväkivalta-auttamista. 
  • 5. tavoite, viestintä:  tähän palataan seuraavissa kokouksissa.
  • 6. tavoite, toiminnan sisällyttäminen muihin ohjelmiin: seudullinen hyvinvointikoordinaattori Heli Lehtovaara päätettiin kutsua mukaan mahdollisesti jo seuraavaan kokoukseen.

     3.      Vuoden 2018  kokoukset

  •  30.1. klo 9-11 , Ev.lut seurakuntien  tiloissa Kirkkokatu 5
  • 12.4. klo 9-11
  • 4.9.   klo 9-11
  • 20.11.klo 9-11 

     4.       Muut asiat  

  • Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naistenryhmä käynnistyy jälleen alkuvuodesta. Ryhmään valittavien naisten haku käynnissä. Teemana mahdollisesti ikääntyneet tai ikääntyvät naiset? Kts. esite.
  • Lahden ensi- ja turvakoti ry:ssä on aloittanut  uutena työmuotona Lapsityö, josta jaettiin tuore esite , tiedot tulossa lähiaikoina myös Letk:n nettisivuille.

     5.      Seuraava kokous  30.1.2018 klo 9-11 , Kirkkokatu 5

 

Kokous 4.9.2017 klo 9-11

SRK, Kirkkokatu 5, 2. krs

 

Läsnä: Kati Ulmala, Antti Anttonen (Hollola), Johanna Huttunen (Hartola), Jukka Ihalainen, Sirpa Koistinen, Heli Lehtinen, Päivi Pitkänen (Myrskylä, Orimattila, Pukkila), Marja Koivisto, Niina Viholainen, Susanna Leimio

Poissa: Sari Pakkanen, Petra Nevalainen (Kärkölä), Anna-Leena Kailio (Sysmä), Kirsi Mäkilä (Heinola), Tanja Lehtimäki (Iitti), Hanna-Mari Uuksulainen, Hannu Lehtonen (Lahti)

 

Asiat:

 1. Tervetuloa & kuulumiskierros:
  • Susanna kertoi Päijät-Hämeen monialaisen ehkäisevän työn mallin herättäneen kiinnostusta muissakin maakunnissa.
  • Sirpa K. kertoi , että  27.9. alkavassa lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten ryhmässä on vielä tilaa. Asiasta kiinnostuneet saavat lisätietoa Rikusta Kati Ulmalalta. 
  • Hartolasta oli mukana hyvinvointiohjaaja  Johanna Huttunen, jatkossa kuntaa tulee edustamaan kuraattori Tuija Kajasrinne.
  • Hollolasta ryhmään liittyi hyvinvointikoordinaattori Antti Anttonen, jonka vastuualueeseen kuuluu  terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
  • Marja K. PHHYKY:stä kertoi lähisuhdeväkivallan tunnistamiskoulutusten olevan mallillaan ent. Aavan ja Oivan  (th)  alueiden osalta ja nyt on alkamassa prosessikoulutus Lahden osalta. Kevään aikana on syntymässä seudullinen malli varhaiseen tunnistamiseen neuvola/kouluth osalta.
  • Niina V. PHHYKY:stä kertoi lähisuhdeväkivaltakysymysten näkyvän hänen laajalla vastuualueellaan (400-500 vireillepanoa/kk).  Marke Luhtapuro aloittaa Perheneuvolan  johtavana sosiaalityöntekijänä 1.9.  Japanista on tulossa kolme professoria tutustumaan perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöhön.
  • Jukka I.  toi terveiset viime viikolla pidetystä Valtakunnallisesta väkivaltatyön foorumista, joka pidettiin kaksipäiväisenä Pajulahdessa. Siellä esiteltiin myös päijät-hämäläistä tapaa tehdä lähisuhdeväkivaltatyötä laajalla yhteistyöllä. Yhdistyksessä aloittaa lokakuussa uutena työmuotona lapsityö. Turvallisuustyö (TPPH-toiminta) on yhdistyksen erikoisuus.
  • Hyvinvointipäällikkö Päivi Pitkänen (Orimattila, Pukkila, Myrskylä) esittäytyi.
  • Kati U. kertoi , että Rikussa on ollut paljon asiakastyötä, asiakasohjaus toimii hyvin.
  • Heli esitteli Turvallinen lapsuus ja Turvallinen nuoruus-esitteet ja kertoi kansalaistoiminnan tapahtumista.  Mieskaveritoiminnan 25-vuotis juhlavuoden kunniaksi pidetään Lahden pääkirjastossa Puhutaan miehistä -paneeli 20.9. klo 17.30-19.

 2. Perhe- ja lähisuhdeväkivallaan ehkäisyn toimintasuunnitelma 2017-2020
  • Suunnitelma hyväksytty
   • Hartolassa 13.12.2016
   • Heinolassa 13.12.2016
   • Hollolassa 19.6.2017
   • Iitissä 19.6.2017
   • Kärkölässä 6.3.2017
   • Lahdessa 13.12.2016
   • Myrskylässä 23.1.2017
   • Orimattilassa 14.12.2017
   • Padasjoella 10.4.2017
   • Pukkilassa 12.12.2017 
   • Sysmässä 14.8.2017
   • Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä 27.1.2017
   • Suunnitelma odottaa vielä hyväksyntää Asikkalassa: Laitettu kirjaamoon sähköposti 4.8.2017 / SL > keskusteltu asiasta Matti Kettusen kanssa.
  • Tavoitteista suunnitelmaksi
   • 1. Tavoite: Toiminnan rakenne 
    • Seutukoordinaatioryhmä alkaa olla mallillaan, seuraavaksi katse Turvallisuusverkoston rakenteeseen: Miten Turvallisuusverkoston rakenne pysyy kattavana (kunnat, HYKY, kolmassektori, muut toimijat), jotta tiedon ja kokemustenvaihto olisi monipuolista ja verkostoituminen mahdollista. Edelleen info-tyyppisiä koulutuspaketteja ajankohtaisista aiheista. Pohdimme olisiko juuri Turvallisuusverkosto hyvä foorumi käytännön asiakastyötä tekeville , esim. sos.tt, nuorisott.,opettajat.  Pohdimme myös miten Perhekeskusmallissa , Lapessa  yms. voidaan huomioida tämä aihealue.
    • Keskustelua kokonaisrakenteesta. Susanna kertoi Turvallisuusverkoston synnystä olevan 20-vuotta. Turvallisuusverkoston myötä ilmeni tarve alkaa koordinoida perhe-ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä ja vähentämistä, jolloin alettiin kehitellä erinäisten vaiheiden kautta nykyistä PLW-ryhmää, jonka painopiste on ehkäisevässä ja koordinoivassa työssä, huomioiden neljän tuulen malli.
    • Wiki-alustan monipuolinen käyttö ja täydentäminen on laaja mahdollisuus.
    • Tavoitteena turvallisuus 2017-2020-toimintasuunnitelma on hyväksytty kunnissa ja toteutamme sen  suuntaviivojen mukaista toimintaa seuraavien vuosien aikana. Ehkäisevä työ on kuntien vastuulla ja se kuuluu kaikille.
    • Tehty työ lähisuhdeväkivalta asioissa näkyväksi kuntien Hyvinvointikertomuksissa. Ehkäisevän työn näkyväksi tekeminen ja mittarien kehittäminen on haastavaa. Mitä silloin tehdään, kun tehdään ehkäisevää työtä ja  miten se saadaan näkyväksi mm. verkoston toimesta?
    • Ammattilaisten osaaminen ( asenne, tunnistaminen, puheeksi otto), viestintä kuntalaisille/ammattilaisille, päättäjille. Asenteisiin vaikuttaminen kaikilla tasoilla on edelleen tärkeää.
    • Toimiva palvelukokonaisuus saadaan yhdistämällä ammattilaisten erityisosaamisalueet asiakkaan hyväksi.
   • 2. tavoite: Tarpeita vastaava palvelurakenne
    • Palvelurakenne, yhteistyöhenkilöt, keinot ja menetelmät ovat yleisesti tiedossa . Turvallisuuden vahvistaminen; toimivat peruspalvelut, joissa työskentelevillä on resurssit tehdä myös ehkäisevää työtä. Wiki-tietopankki, jossa on toimija ja työkaluesittely eri tasoilla tapahtuvaan työhön ( ehkäisevä, matalankynnyksen, akuutti ja korjaavatyö). Ehdotettiin, että luotaisiin lähisuhdeväkivaltatyöstä info-s-posti, jossa olisi linkki Wikiin. S-postia olisi helppo levittää uusille työntekijöille ja verkostoille. Sovittiin näin tehtävän, Susanna lupasi laatia kirjepohjan.
    • Koulutus ja välineiden käyttö: Turvallisuusseula, suodatin- ja kartoituslomake, MARAK. Ilmiö näkyväksi, lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen.
   • 2.-3. tavoitteet: Tarpeita vastaava palvelurakenne & henkilöstön perehdytys ja koulutus
   • 4. tavoite: Tilastointi
    • Kehitetään yhtenäisiä kirjaamiskäytäntöjä: Keväällä käynnistyneen Neljän tuulen hankkeen yksi tavoitteista, projektipäällikkö Helena Heinonen (Verso) >>> lue lisää
   • 5. tavoite: Viestintä
    • Todettiin, että viestintää ko. teemasta voisi lisätä. Palataan asiaan tuonnempana.
   • 6. tavoite: Toiminnan sisällyttäminen muihin ohjelmiin
    • Kuntien hyvinvointistrategia / -suunnitelma ja turvallisuussuunnitelma?
    • Kuntakohtaisten mittareiden ja indikaattoreiden miettiminen.
    • Mitkä voisivat olla muita tiedonhankinnan keinoja?
    • Yhteismitallisuus maakunnassa hyvin erikokoisten kuntien vuoksi, tiedonhallinnan haasteet.
  • Muut asiat
  • Seuraava kokous: Pe 10.11. klo 9-11 Lahden ensi- ja turvakoti ry:n kokoustilassa, Iso Loviisa, Loviisankatu 14 A.

 


Kokous 26.4.2017 klo 9-11

Seurakuntayhtymä,  Kirkkokatu 5, 2. krs Veteraanisali

 

Läsnä: Sirpa Koistinen (SRK), Hanna-Mari Uuksulainen (PHHYKY), Jukka Ihalainen (LETK ry), Kati Ulmala (RIKU), Päivi Mykrä (PHHYKY), Niina Viholainen (PHHYKY), Marja Koivisto  (PHHYKY), Janette Ahvenainen (opisk.), Jenni Saarikko  (opisk.), Heli Lehtinen (LETK ry, siht.), Susanna Leimio (Verso, pj.)

Poissa: Kirsi Mäkilä (Heinola), Sari Pakkanen (poliisi)

 

Asiat:

 1. Tervetuloa; Lyhyt kuulumiskierros. Turvakotilakimuutoksen luonnos
 2. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma 2017-2020: Tavoitteet ja toimenpiteet, taulukko
  • Suunnitelma odottaa hyväksyntää
   • Asikkala (Asikkalaan tulossa hyvinvointiltk, jonka piiriin tulee kuulumaan)
   • Hollola ( Hollolassa hyvinvointikoordinaattori edistää asiaa)
   • Iitti
   • Padasjoki / hyväksytty 10.4.2017
  • Tavoitteista toiminnaksi
   • Verkoston rakenne syksyllä 2017
    • Toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että "kuntiin ja/tai hyvinvointikuntayhtymään nimetään kuntakohtainen tai useamman kunnan yhteinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn yhdyshenkilö / koordinaattori" (1. Toiminnan rakenteet ja verkosto)
    • Otteita keskustelusta: Hykyn rakenne tulee vaikuttamaan PLW-ryhmän kokoonpanoon. Jatkossakin toive siitä, että kunnat olisivat edustettuina. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien tehtävä.  Keskustelua herätti ennaltaehkäisevän työn painotus suhteessa korjaavaan työhön. Maakunnilla tulee olemaan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisessa. Kunnat, sote ja kolmas sektori edelleen toimijoina.
    • Susanna kertoi olevan hyväksi, että Hykystä olisi useampi edustaja mukana  PLW-kokoonpanossa, sillä eri tulosalueiden mukanaolo olisi tärkeää. Susanna on yhteydessä kuntiin, jotta niissä pohdittaisiin, keille voisivat antaa mandaatin edustaa ja osallistua PLW-seutukoordinaatio toimintaan.
   • Neuvoloiden ja oppilahuoltojen kehittämisprosessit (Heinola, ent. Aava ja ent. Oiva) alkavat olla päätöksessään. On syntynyt / syntymässä toimintamalli lähisuhdeväkivallan varhaisen tunnistamisen ja siihen puuttumisen tueksi. Susanna tapaa toiminnasta vastaavat esimiehet 1.6, jolloin on tarkoitus neuvotella mallin seudullistamisesta. Pohdittiin mihin muille toimijatahoille voisimme olla järjestämässä vastaavia prosessikoulutuksia. Tämän suhteen olemme vastaanottavaisia.
   • Viranomaisohjeen päivitys vielä kesken.
   • Koulutussuunnittelua:  Asiakastyössä toimivilta on tullut  toiveita mm. ikäihmisiin kohdistuvan väkivallan ja piilossa olevan väkivallan tunnistamiseen ja puuttumiseen. Puolipäiväisiin koulutuspäiviin osallistuminen lienee helpompaa kuin kokopäiväisiin. Eri ikäryhmien kanssa toimiville voisi järjestää omat koulutusiltapäivät: lapset/nuoret, työikäiset, ikäihmiset.. Keinot, menetelmät, tunnistamisen välineet. Maahanmuuttaja näkökulma nousi myös esille. Pohdittiin, turvallisuusajattelunäkökulman osuutta terveydenhuollossa.
    • Luonnostelimme kolmen, iltapäivän mittaisen, koulutussarjan aloittaen lapsista/nuorista, mahd. PHKS:ssa. marraskuussa 2017. Seuraavat tulisivat olemaan 02 ja 04 2018. Sisältöön liitettäisiin järjestö- ja soteyhteistyön esiintuomisen, median mukaanoton vaikuttamistoimintana, PLW-esittely jne.  Susanna ja Heli työstävät esityksen koulutusiltapäivälle. Vahvistetut ajankohdat ovat:
 3. Muut asiat
 4. Seuraava kokous 4.9. klo 9 Kirkkokatu 5, 2.krs, Srk:n tiloissa ja syksyn toinen kokous  on 10.11. klo 9, paikka vielä avoin.

 

 


Kokous 9.2.2017 klo 13

Lahden ensi- ja turvakodin kokoustila Isoloviisa, Loviisankatu 14 A, Lahti

 

Läsnä:  Sirpa K, Kirsi M, Jukka I  pj. ,Heli

 

Poissa: Päivi, Sari P, Marja K, Hanna-Mari, Susanna ,Niina ,Kati

 

Asiat:

 1. Tervetuloa! Kuulumiskierros. 
  • Heinolan edustajana jatkossa, Marje Karttusen tilalla, Kirsi Mäkilä . Heinolassa keskusteltu siitä, kuka olisi edustajana Turvallisuusverkostossa ja kuka PLW:ssa. Kirsi tutkailee asiaa.
  • Sirpa kertoi maaliskuussa  (14.3.) alkavasta,  väkivaltaa kokeneille naisille tarkoitetusta, ryhmästä. Diakoniatyössä havaittu ikäihmisiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivalta  problematiikkaa.
  • Jukka otti esille  sekä Sote että Lape asioiden tulevien vaikutusten pohtimisen yhdistysten näkökulmasta.
  • Heli kertoi Kannusta minut vahvaksi-hankkeen olevan mukana alueen prosessikoulutusten  sisällöissä.  Turvallisten perheiden Päijät-Häme-toiminta aktiivisena  toimijana.
 2. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma 2017-2020
  • Hyväksytty
   • Hartola kh 5.12. ja kv 15.12.
   • Orimattila petula 14.12.
   • Heinola 13.12. > liitetään osaksi kaupungin hyte-suunnitelmaa
   • PHHYKY / Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ltk 27.1.
  • Sovitut esittelyt
   • Lahti 21.3. / HyTe-ryhmä
  • Suunnitelma on hyväksymättä vielä monessa kunnassa. Käydään läpi, kuka ottaa vastuun minkäkin kunnan aktivoimisesta.
   • Asikkala
   • Hollola
   • Iitti
   • Kärkölä
   • Padasjoki
   • Liittyen Hyvinvointikuntayhtymän rakenteelliseen keskeneräisyyteen asia  siirtyy vielä  eteen päin.  
  • Suunnitelmasta käytännöksi: Painopistealueet 2017
   • 1. Toiminnan rakenne ja verkostot: Hyky:n vaikutukset  koordinaatioon ja PLW-ryhmän rakenteeseen. Pohdittiin onko yhdyshenkilöverkosto selvillä ja toimiva.
   • 2. Tarpeita vastaava  palvelurakenne:  Pohdittiin asioista tiedottamisen merkitystä (koulutukset ja muu tiedottaminen esim. wiki-alustan sisällöstä) eritasoisten palveluiden saatavuutta perus -ja erityistason palvelut. Miten  tukea työntekijöitä ajantasaisten tietojen etsimiseksi palveluntarjoajista.
   • 3. Henkilöstön perehdytys ja koulutus: Kohdennettujen koulutusten jatkaminen konsultoinnin tärkeys, eri ikäryhmien huomioiminen.
   • 4. Tilastointi: Miten eri palveluissa tilastoidaan kohdatut tapaukset  ja kuinka ne voidaan koota yhteen. Mielenkiinnosta tarkistetaan esim. syksyllä kouluterveyskyselyn tuloksia.
   • 5. Viestintä:  Työntekijöiden oma aktiivisuus, toimijoiden tiedottaminen työstään, seudullinen viestintä tärkeää.
   • 6. Toimintasuunnitelman sisällyttäminen muihin ohjelmiin: Sisältyy kuntien sähköiseen hyvinvointikertomukseen , jonne voi sisällyttää eri indikaattoreita. Tärkeää saada sisällytettyä osaksi kuntien muuta toimintaa ja suunnitelmia.
 3. Muut asiat
  • Seutukoordinaatioryhmän rakenteen päivittäminen, uusien jäsenten kutsuminen mukaan? Verson osuus Lape-hankkeessa ja yhteys siihen , Hyky:n vaikutukset (organisaatiomuutos) ym. muutosvaiheet huomioiden tarkastellaan päivittämistä jatkossa.
  • Koulutukset 2017 Syksyllä. : Lape ja varhaiskasvatus tulee järjestämään ainakin Heinolassa koulutuksia, joten varhainen informointi tulevista koulutuksista on todella tärkeää.
  • Valtakunnallinen Väkivaltafoorumi Pajulahdessa 30-31.8.2017  (Siellä voisi olla vahvasti näkyvillä Päijät-Hämäläinen verkostoituminen ja Neljän tuulen ajattelu, kohtaamisia luentojen lomassa,olosuhteiden hyödyntäminen)
  • Neljän tuulen seminaari III 27.9. 2017 
  • Huom! Muut syksyn koulutukset.
  • Jos syksylle järjestetään  koulutus PLW:n toimesta, se voisi kohdentua  esim. ikääntyvien palveluissa toimiville/puolipv/mahd. yhteistyötahot?
 4. Seuraava kokous 26.4.2017  klo 9-11  Srk tiloissa , paikka ilmoitetaan myöhemmin

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.