| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Toiminnan rakenne: Koordinaatio ja toimijat

This version was saved 5 years, 4 months ago View current version     Page history
Saved by Susanna Leimio
on February 15, 2017 at 10:06:25 am
 

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyö on kauden 2017–2020 käynnistyessä aikaisempaa koordinoidumpaa, tavoitteellisempaa ja suunnitelmallisempaa. Sen tekemisen tueksi on muodostunut verkostomainen rakenne, jonka koordinaatiosta vastaa Sosiaalialan osaamiskeskus Verson ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio yhteistyössä Lahden ensi- ja turvakodin verkostokoordinaattorin Heli Lehtisen kanssa. Seutukoordinaatioryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa ja tekee tiivistä yhteistyötä seudullisen Turvallisuusverkoston kanssa.

 

Seutukoordinaatioryhmässä (kuvio 1.) ovat edustettuina maakunnan kunnat, poliisi, seurakunta, rikosuhripäivystys, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso sekä Lahden ensi- ja turvakoti ry. Seutukoordinaatioryhmä vastaa ehkäisevän työn prosesseista, koulutuksesta, konsultaatiosta, suunnittelusta ja kehittämisestä ja tekee yhteistyötä myös palvelujen käyttäjien kanssa. Seutukoordinaatioryhmän rakennetta tarkistetaan Hyvinvointikuntayhtymän aloittaessa toimintansa vuonna 2017.

 

 

Kuva 1: Seutukoordinaatioryhmä

 


Kuva 2: Turvallisuusverkosto 2016

 

         

 

 

 

 

Turvallisuusverkostossa (kuva 2.) ovat edustettuina seudun kunnat, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, kolmas sektori, sekä muita alueen toimijoita, kuten seurakunta ja poliisi. Foorumin vastuulla on tiedon ja ymmärryksen sekä kansalaiskeskustelun lisääminen ja vahvistaminen turvallisuus- ja väkivaltateemoista. Turvallisuusverkoston puheenjohtajana toimii Jukka Ihalainen Lahden ensi- ja turvakoti ry:stä. Turvallisuusverkoston rakennetta ja osallistujien edustuksellisuutta tulee tarkastella säännöllisesti.

 

Työtä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi tehdään eri tasoilla. Työtä ohjaavat lait, asetukset ja suositukset. Mahdollisia toimijoita ovat asiakas, tämän lähipiiri, seurakunta, poliisi, kolmannen sektorin toimijat, peruspalvelujen tuottajat ja erityisasiantuntijat. Näistä jokaiselle voidaan tunnistaa oma rooli ja tehtävä. Ehkäisevässä työssä tekijöiden määrä on suurempi kuin korjaavissa palveluissa, myös sen kustannukset ovat edullisempia, sekä inhimillisestä, että yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Ehkäisevä työ siis kannattaa aina.

 

PLW_ehkaisy_ja_auttaminen_2016.tif

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.