| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Social distancing? Try a better way to work remotely on your online files. Dokkio, a new product from PBworks, can help your team find, organize, and collaborate on your Drive, Gmail, Dropbox, Box, and Slack files. Sign up for free.

View
 

Tavoitteet vuosille 2017-2020

Page history last edited by Susanna Leimio 1 year, 9 months ago

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytoiminnassa keskitytään turvallisuusnäkökulman ja toiminnan rakenteiden vahvistamiseen, henkilöstön osaamisen tukemiseen, tilastoinnin ja tarpeita vastaavan palvelurakenteen kehittämiseen ja näkyväksi tekemiseen sekä viestintään.

 

Seudulliset perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020 ovat:

  1. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytoiminta toteutuu koordinoituna verkostoyhteistyönä
  2. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan palvelut muodostavat palvelurakenteen, jossa on saatavilla perus- ja erityistason palveluja, akuuttipalveluja sekä pidempikestoisia palveluja.
  3. Palveluiden toteutuminen ja hyvä laatu matalalla kynnyksellä ja peruspalveluiden periaatteella on turvattu.
  4. Tietoa ilmiön laajuudesta, tunnistamisesta, kustannusvaikutuksista ja jatkohoitoon ohjautumisesta sekä palveluiden riittävyydestä ja saatavuudesta on saatavilla asiakas- ja potilastietojärjestelmien kautta.
  5. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisystä ja palveluista on saatavilla helposti ja riittävästi tietoa.
  6. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy sisältyy kuntien hyvinvointistrategiaan, turvallisuussuunnitelmiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelmiin.

 

>>> Tutustu tarkemmin seudullisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.