| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

PLW muistiot 2018

Page history last edited by Susanna Leimio 1 year, 8 months ago

Kokous 20.11.2018 klo 9:15-11:15

Orimattilan kaupungintalo, 3. kerros, Erkontie 9

 

Läsnä: Päivi Pitkänen, Heli Lehtinen, Niina Viholainen (tulee myöhässä), Jaana Gröndahl, Petra Nevalainen, Sari Pakkanen, Saila Juntunen, Susanna Leimio

Poissa: Kati Ulmala, Päivi Mykrä, Hannu Lehtonen, Kirsi Mäkilä, Jukka Ihalainen

 

Asiat:

 • Tervetuloa - hyvää lasten oikeuksien päivää!
 • Kuulumiskierros
  • Katin terveiset RIKUsta: Uusien vapaaehtoisten peruskurssi on menossa ja uusia tukihenkilöitä valmistuu joulukuussa 6. Lahden pääpoliisiasemalla RIKUlla on alkanut Visitor-toiminta ja päivystän siellä tiistaisin klo 9-12.
  • Jukan terveiset: Ensikodin johtajan haku käynnissä. Infona Turvallisuusverkoston järjestäjätahon kierto ensi vuonna. 
  • Petra: Kärkölässä käyty kiusaamisasiaa läpi koululla Valopilkkujen ja TPPH-toiminnan kanssa. Kun toiminta saadaan päätökseen, sen annista infotaan myös PLW:tä. Myös päihdeongelma ollut kunnassa esillä.
  • Jaana: Diakoniatyössä palvelevan puhelimen toiminnassa esiinnousseita kiusaamis- ja lähisuhdeväkivalta asiat mietityttävät puhelimeen vastaavia vapaaehtoisia. Heille toivotaan opastusta kuten myös peruskoulutusvaiheeseen liitettynä. Ristinkirkossa ollut tapahtuma Pimeästä valoon, srk:lla myös sururyhmätoimintaa.
  • Päivi : Ehkäisevän päihdetyönryhmä kuulumisia; nuorten päihteidenkäyttö huolestuttaa ( amfetamiini, kannabis ja lääkkeet), samoin rattijuopumukset. Hyvinvointisuunnitelmassa panostetaan ennaltaehkäisyyn ja turvallisuuden edistämiseen laajasti, mietitään vastuita ja konkreettisia tekoja, kannustetaan koulutuksiin osallistumista. Päivi on siirtymässä Lahteen osallisuuden ja hyvinvoinnin alueelle.
  • Saila: Asikkalassa poliisin näkyvyys parantunut, lähipoliisin ja nuorisopuolen kanssa tehtävää yhteistyötä toivotaan lisää. Ankkuri on tehnyt yhteistyötä koulun kanssa muiden yhteistyötahojen kanssa. Ensi vuonna ikäihmisten turvallisuuteen tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota.
  • Sari: Marak- toiminta ja koulutukset jatkuvat yhteistyössä RIKU:n kanssa. Myös yhteistyö sosiaalipäivystyksen kanssa on toimivaa.  Päihde- ja MT-ongelmat näkyvät lähisuhdeväkivalta ongelmien yhteydessä tehtävillä partioiden kotikäynneillä. Myös ikäihmisten asioissa esillä lähisuhdeväkivalta sekä erilaiset huijaukset ja niiden yritykset.  Pohdittiin miten voitaisiin kannustaa kansalaisia hakemaan apua ajoissa? Miten tavoitettaisiin ne kansalaiset, jotka eivät ole säännöllisten palveluiden piirissä ( esim. muut kuin lapsiperheet). Ammattilaisten roolin tärkeys korostuu:  puheeksiotto ja palveluohjaus, herkällä korvalla kuuntelu, kohtaaminen, selkeät toimintamallit ja tietämys niistä. Päätettiin, että  PLW:n  toimijoilta tulee kirjoitus toimintakertomukseen siitä, miten lähisuhdeväkivalta näkyy eri työmuodoissa, miten aihealue koetaan. Susanna muovaa näistä juttusarjaa, jota työstetään yhdessä ja pyritään saamaan mahdollisimman laaja medianäkyvyys. Tiedottaminen ja vaikuttamistoiminta koettiin tärkeäksi tavaksi edistää lähisuhdeturvallisuutta maakunnassa.
  • Niina: Ls-ilmoituksia on tullut paljon, myös Perheneuvolassa ollut runsaasti yhteydenottoja. Nuorten päihteiden käyttö näkyy huolestuttavana. Ls- ilmoituksiin reagoidaan seitsemässä päivässä. Esitettiin toive lähisuhdeväkivallan esiintyvyydestä tilastoissa. Arjentuenpalvelut ottavat vastuuta Perhekeskusmallissa, perhekeskuskoordinaattori koordinoi molempia tahoja. Tulossa kolme perhekeskusvastaavaa.
  • Heli: Tiedoksi THL:n työpaperi; Lasten, nuorten ja aikuisten kokemuksia väkivallasta, liitteeksi. Neljän tuulen hankkeen Akuutti 24- yhteistyön kokemuksista tiedottamista seuraavassa kokouksessa. Turvallisuusesite sarjaa jälleen jakoon alueille vietäväksi. Letk:n päivitetty Yleisesite jakoon, muutoksia mm. Alvari perhetyö päättynyt, TPPH-toiminta ja Avokriisityö muuttanut osoitteeseen Loviisankatu 14 B 18.   Nuoret hoivaajat meillä ja muualla-hanke, Jangsterit, esittely.

 

 • Toimintasuunnitelma
  • Kuluneen vuoden arviointi ja toimintaraportti 2018 ; toivotaan eri toimijoilta tietoa aihealueen esilläolosta vuoden aikana, Turvakotityö ja Väkivallan avopalvelut Letk:ssä myös näkyväksi. Vuoden alussa odotetaan valmiita tekstejä liitettäväksi toimintaraporttiin.
  • Tavoite 2: Tarpeita vastaava palvelurakenne ; Toimenpiteisiin; mitä tehty vuoden aikana( koulutukset, perehdytykset, muu lähisuhdeväkivaltaan liittyvä työ). Kohta 6.: Toimenpiteet: mitä tarpeita nousi esiin ja mitä niille on tehty. Kuntien näkökulma on tärkeä.
   • Turvallisuusverkoston ja seutukoordinaatioryhmän työnjako: Toimintasuunnitelmaan on kirjattu toiminnan kuvaukset, jotka on hyväksytty vuoteen 2020.  3.1. + kuva 2 (P-H Turvallisuusverkosto) Käytiin keskustelua : Molemmat toimivat saman teeman äärellä, mutta asiaa lähestytään eri näkökulmista. Turvallisuusverkostossa korostuu ilmiönäkökulma. Rooleja voidaan selkiyttää jatkossakin ja koettiin hyväksi se, että samoja toimijoita osallistuu kumpaankin ryhmään  kahdensuuntaisen tiedonkulun vuoksi. PLW: siihen kuuluvat koordinoivat henkilöt ja Turvallisuusverkostoon työntekijätahoja, jotka voivat verkostoitua, keskustella esiin nousevista ilmiöistä, saada koulutusta ja ajankohtaista tietoa toimijoiden hankkeista jne.  Turvallisuusverkoston kautta saadaan siten tärkeää tietoa PLW:lle kehittämistyöhön. Vuorovaikutus näiden ryhmien välillä koettiin tärkeäksi. PLW on kuntien ostamaa palvelua, sillä  on valtuudet toimia lähisuhdeväkivaltatyön kehittämiseksi maakunnassa, Turvallisuusverkosto antaa taustatukea ja tietoa alueelta. Lopputulemana totesimme, että toivomme Turvallisuusverkoston jatkavan toimintaansa. Vuoden alusta esitämme toiveena, että kokousten valmistelu siirtyisi Helille, Susanna jatkaisi sihteerinä ja Jukka puheenjohtajana. Ehdotetaan, että eri toimijat toisivat aktiivisesti esille tärkeiksi kokemiaan näkökulmia ja esittelyjä, joista verkostoon osallistuvat tahot hyötyisivät. Heli esittelee käydyn keskustelu seuraavassa Turvallisuusverkoston kokouksessa.
 • Toimintaa vuodelle 2019
  •  Keskusteltiin ikäihmisten näkökulman nostamisesta ensi vuoden yhdeksi teemaksi laajalla pohjalla; huomioidaan Neljä tuulta ja laajasti toimijoita, jotka kohtaavat työssään ikääntyneitä alueen asukkaita. Suunnitellaan "Koko kylä huolehtii"-tyyppinen koulutuspäivä maaliskuulle. Ideoita, koulutusaiheita, kouluttajaehdotuksia jne toivotaan kaikilta ryhmäläisiltä.  Alkuvuodesta keskitymme myös palvelupolkujen kehittämiseen. Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen malli tulossa hyväksi työkaluksi. Eri toimijoiden tiedottaminen palveluiden moninaisuudesta, hankkeista yms. tärkeää
 • Muut asiat

                                                               1.4.   klo 9-11               Seurakuntayhtymä, Kirkkokatu

                                                               6.9.   klo 9-11               Asikkala 

                                                             26.11. klo 9-11               Perhetilkku, " Grandin talo" Lahti

  • Tulevat koulutukset
   • Seminaari kiusaamisväkivallasta 9.4.2019, Wanha Walimo
 • Seuraava kokous 8.2.2019 klo 12:30, Kärkölä
  • Toimintakertomus 2018
  • Seminaari ym. ikääntyvien asiat

 


Kokous 4.9.2018 klo 9-11:30

Poliisilaitos, Hennalan leijona, Esikuntakatu 4, Lahti

Tavataan aulassa klo 8:50, jossa ilmoittautuminen ja turvatarkastus

 

Läsnä: Sari, Kati, Heli, Jaana H  (sij. Sirpa), Saila, Jukka, Kirsi M, Saila (sij. Niina), Susanna

Poissa: Hanna-Mari, Tuija, Antti, Heli L, Tanja,

Ei tiedossa: Petra, Hannu, Päivi, Marjaana,

 

Asiat:

 • Tervetuloa, kuulumiskierros
  • Kiitos arvokkaasta yhteistyöstä Hanna-Mari, ja onnea uusiin haasteisiin työmaailmassa! 
  • Sari: Marak-koulutuksia pidetty ammattilaisille (mm. sosiaalityö, neuvola, perheneuvola ja poliisi). Ikääntyneiden lähisuhdeväkivalta näkynyt työssä aikaisempaa useammin.
  • Heli: Neljän tuulen hankkeen tiimoilta tulossa seminaari 31.10. Wanhassa Walimossa teemalla "Läheiset ja Neljä tuulta", ensivuoden seminaari  pARTS 19  Sibelius-talossa 26.9. : seminaari, työpajoja ja visualisoitu Sinfonia Lahden iltakonsertti. Kansalliset Turvallisuusmessut Lahdessa 7.-8.9. Lahden ensi-ja turvakoti mukana Turvallisuus-teemalla, Sosiaalialan Osaamiskeskus Verso LAPE- ja Neljän Tuulen- hankkeilla.  Asiakkaille/alueen asukkaille tarkoitettu Turvallisuus-aiheinen esitesarja on valmistunut ( oma esite lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille). Niitä saatavana TPPH-toiminnasta Heliltä.
  • Päivi: Hyvinvointikertomus valmistumassa. Osaamisen kehittämiseksi kaavaillaan koulutuksia. 
  • Saila H-T: Lastensuojelun keskitetyssä palvelussa otetaan vastaan kaikki LS-ilmoitukset. Lasten ja nuorten päihteidenkäyttö on suuri huolenaihe, samoin käyttäjien aleneva ikäraja. Huolto- ja tapaamisriidat ovat lisääntyneet.
  • Jaana: Päihde- ja asuntotyössä usein LS- näkökulmakin mukana. Ryhmätoiminnan uudelleen virittäminen on toiveissa. Diakoniatyöllä tilat Vapaudenkatu 6.
  • Jukka I: Turvakotitoiminta on asiakkaalle ja hänen asuinkunnalleen maksutonta. Tämä on vielä hieman huonosti tiedossa. Nollalinja auttamistoiminnassa tärkeä. Väkivaltaavotyön muodot: Jussityö, Lapsityö, Avokriisityö ja Turvallisten perheiden Päijät-Häme-toiminta.  Yhdistyksen eroauttaminen on lapsilähtöistä. Tapaamispaikkatoiminta tukee perheitä pitkäjänteisesti. Pohdittavaksi mahdollinen yhteistyö seurakunnan kanssa Väkivaltaa kokeneiden naisten ryhmän tiimoilta Letk:n Avokriisityön kanssa. Sovittelutoiminnasta on tulossa ETK-liitossa kokous, jossa pohditaan sovittelukysymyksiä.
  • Kati: Rikussa lisäresurssina loppuvuodeksi osa-aikainen työntekijä 20t/vko . Vapaaehtoisille tukihenkilöille suunnitellaan uutta kurssia.
  • Saila J:  Asikkalassa hyvinvointipalveluiden yhteispohdintaa kuntalaisten turvallisuudentunteen parantamiseksi. Koulukiusaamisasiat puhututtavat, pohditaan asiaan puuttumisen mallia. Koulupsykologin virka perustettu. Lape perhekeskusmallia kehitetään mm. erotyön osalta, eri ammattiryhmien kanssa luentosarja avoimina tilaisuuksina kuntalaisille.
  • Susanna: Ehkäisevää työtä Neljän tuulen ilmiöiden parissa. 

 

 • Toimintasuunnitelma
  • Tavoite 2: Tarpeita vastaava palvelurakenne
   • Palvelupolku
   • Työkalut ja toimijat -osio muutetaan polutusmalliin, joka A4- tulostuksena toimii hyvin myös paperisena pöytäversiona. Mallin yksityiskohtainen hiominen ja täydentäminen käynnissä. 
  • Tavoite 4: Tilastointi
   • Sotkanetissä ei lähisuhdeväkivallasta ole juuri mitään: Kouluterveyskyselyssä tietoa nuorten kokemasta väkivallasta, sovitteluun menevät väkivaltatilastot (vuosilta 2015-2016)
   • Kaisa Hujanen, viesti THL / Sosiaalihuollon tiedonhallinta 8.6.2018: Ehdotettu lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituskysymysten sisällyttämistä asiakastietomalliin esim. palvelutarpeen arvio -asiakasasiakirjoihin. Asiaa pohditaan nyt THL:ssä.
    • Hallitusohjelman 29.5.2015 vision mukaan Suomesta tulee maailman turvallisin maa elää, asua, yrittää ja tehdä työtä. Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden strategiassa sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan niitä yhteiskunnan ominaisuuksia, joiden johdosta väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta.
    • Tiedoksi: THL julkaisi alkuvuodesta turvakotipalvelussa käytettävät asiakasasiakirjarakenteet ja kaksi asiakasasiakirjarakennetta, joita puolestaan käytetään osana Marak-menetelmää
 • Muut asiat

 

 • Seuraava kokous 20.11.  klo 9-11 ,  Orimattilan kaupungintalo, 3.kerros, Erkontie 9

 

Klo 11-11:30 Tutustumiskierros uusiin tiloihin

 


Kokous 12.4.2018 klo 9-11

PHHYKY, kauppakeskus Trio, Perheneuvolan neuvottelutila (5. krs)

 

Läsnä: Tuija (Hartola), Kati, Sari, Jukka, Saila Juntunen (Asikkala), Hannu (Lahti), Päivi (Orimattila, Myrskylä, Pukkila), Erno Lampinen (Kärkölä), Susanna

Poissa: Tanja Lehtimäki (Iitti), Heli (LETK ry), Niina (PHHYKY), Hanna-Mari (PHHYKY, Sihti), Kirsi Mäkilä (Heinola), Sirpa, Päivi

Ei tiedossa:

 • Hollola: Antti Anttonen
 • Sysmä: Marjaana Hartikainen
 • PHHYKY: Marja Koivisto

 

 

Asiat:

 

1. Tervetuloa! Kuulumiskierros.

 • Hannu: Lahdessa järjestetty Päihdeputki kaupungin kaikille 6-luokkalaisille. Väsymys ja väkivalta liittyvät toisiinsa ja näkyy keväisin koulujen arjessa, erityisesti viimeinen viikko haastava. Viimeistä viikkoa pyritään keventämään eri tavoin.
 • Erno: Petran sijaisena kokouksessa. 
 • Kati: Riku jäämässä pois lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten vertaisryhmästä, OM rajannut vertaisryhmätoiminnan pois rahoituksen piiristä. Ryhmää ei tänä vuonna järjestetä lainkaan, kun Sirpa Koistinen jää vuorotteluvapaalle huhtikuusta alkaen. RIKUn asiakastilanne tasaantumassa. OM antanut RIKUlle tehtäväksi selvittää henkirikosten uhrien omaisten hoitopolkuja kesään mennessä. Kati tuo asian myöhemmin myös seutukoordinaatioryhmälle tiedoksi.
 • Sari: Väkivaltatilanteet työllistävät poliisia jatkuvasti. Kouluväkivalta (koulukiusaaminen) näkyy työtehtävien ja tehtyjen rikosilmoitusten muodossa. Poliisi puuttuu, jos on käytetty konkreettista, fyysistä väkivaltaa.
  • Väkivallan taustalla moninaiset elämäntilanteet. Lasten oireilun takana olevat syyt jäävät edelleen liiaksi piiloon. Lapsilla mukana veitsiä ym.
  • Ehkäisevää työtä mm. sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot, arjen turvallisuus
 • Tuija: Hartolassa järjestetään tänä keväänä "Neljän tuulen -putki", jossa myös väkivalta aiheena mukana (onko kiusaaminen väkivaltaa?) Kiusaamiseen puututaan matalalla kynnyksellä.
 • Saila: Tänään Matin sijaisena kokouksessa. Asikkalassa, Aurinkovuoren koululla otettu tunnetaidot koulupäivän tunnearvioinnin muodossa käyttöön. Lasten ja nuorten hv-suunnitelma ja kunnan hv-suunnitelma tekeillä. Lasten kokemus siitä, että kukaan ei ole kiinnostunut heistä tullut esiin kouluterveyskyselyssä. Kuntien on hyvä olla mukana seudullisessa yhteistyössä, myös seutukoordinaatioryhmässä.
  • Kouluterveyskyselyyn tulossa väkivalta-aiheisia kysymyksiä   
 • Jukka: LETK ry hakenut STEA-rahoitusta "Pidä kiinni" - järjestelmään, raskausaikana päihteitä käyttäville äideille ja perheille. Keskeisetkään viranomaiset eivät aina tunne järjestön palveluja, mm. turvakoti, minkä palvelut ovat kuntalaisille ilmaisia. Palvelu tarkoitettu akuuttiin kriisitilanteeseen. Nettiturvakoti palveluna käytössä, tietoa siitä kannattaa levittää. Uusimpana palveluna lapsille suunnatut palvelut.
  • Jatkossa LAPE-perhekeskuksissa muistettava huomioida turvallisuus perhesuhteissa. Äitiys- ja lastenneuvolatoimijoita sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajia on täsmäkoulutettu väkivallan ehkäisyasioissa, ja heidän kanssaan on laadittu toimintamallit lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen, puheeksiottoon ja ohjaukseen. Maakunnalliset mallit valmistunevat vielä kuluvan vuoden aikana.
 • Päivi: Orimattila valmistelee laajaa hyvinvointikertomusta parasta aikaa. Kunnassa pyritään miettimään, miten seudullisten toimintasuunnitelmien sisältöä jalkautetaan paikallisiin suunnitelmiin. Tärkeätä nostaa esiin kuntien toiminta ja keventää sote-painotteisuutta. Toiveena, että työhön kohdennettaisiin jatkossa myös resursseja.

 

2. Ajankohtaista toimintasuunnitelmassa

 • Tavoitteet 
  • Tavoite 1: Toiminnan rakenne ja verkostot
   • Toimintakertomus 2017 on lähetetty kuntiin ja PHHYKY:ään tiedoksi 4.4.2018.
  • Tavoite 2: Tarpeita vastaava palvelurakenne
   • PLW-työn poluttaminen (vrt. Pelihoitopolku): Käytiin pitkähkö ja hiukan mielipiteitä jakava keskustelu aiheesta ja pohdittiin, avataanko Toimijat ja työkalut -sivu palvelupoluksi? Sovittiin, että polutetaan palvelut ja jatketaan asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
    • Lähiesimiesten tavoittaminen keskiöön, tietoa näppärässä muodossa, "käy tämä läpi omassa porukassa" > tiedon välittäminen työntekijöille
    • Turvallisuuden edistäminen ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä: Susanna esitteli kuvan, josta keskusteltiin hetki. 
  • Tavoite 3: Henkilöstön perehdytys ja koulutus
   • Menneet koulutukset löytyvät tallenteina täältä >>>  
   • 19.4.2018 klo 12-16 koulutus lääkäreille >> PERUTTU! Pyritään järjestämään uusi kohdennettu koulutus kuluvan vuoden syksyllä tai vuoden päästä keväällä. Keskustelu asiasta on jo käynnissä.
   • 24.4.2018 klo 8:30-15:30 Kiusaamista vai väkivaltaa?
   • MARAK (asiakaslähtöinen, moniammatillinen riskienarviointi-kokous)-koulutus:
    • 9.4. Sari ja Kati käyneet kouluttamassa sosiaalityöntekijöitä, toinen keikka tulossa 23.4.
     • On tehty havainto, että lomaketta käytetty työssä, mutta asiakas ei ole halunnut osallistua MARAKiin (ei ole johtanut työryhmän asiakkuuteen) 
     • Kirjataanko lomakkeen käyttö systemaattisesti asiakastietojärjestelmään?
    • Aiheesta puhuttu myös neuvoloiden työntekijöiden kanssa prosessikoulutusten yhteydessä.
    • Lääkäreiden koulutus peruttiin, puheenvuoro jää siten pitämättä. Pyritään löytämään koulutukselle uusi ajankohta.
    • Koulutusta tulossa myös poliisin sisällä 
    • Asiakasohjautuvuutta syytä vahvistaa edelleen, toisaalta asiakkaat ohjautuvat suoraan palveluihin ilman MARAKia, mikä on hyvä asia. 
    • THL:n tuki työlle ohkaista. Poliisi raportoi THL:lle vuosittain. Jatkossa MARAK-tieto myös seudulliseen toimintakertomukseen! (Vuonna 2017: XXX asiakkuutta)
    • Turvallisuusverkoston asialistalle MARAK ensi syksynä. 
   • Turvallisuusverkoston teemakokoukset? Ensi viikolla aiheena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kuntalaisedustajat tervetulleita mukaan.
   • Muuta: Ei tarvetta enää tälle vuodelle. 
  • Tavoite 4: Tilastointi
   • Pitäisikö suodatin- ja kartoitus- sekä MARAK-lomakkeiden käyttöä tilastoida jollakin tavalla? Asiaa ei käsitelty kokouksessa.
  • Tavoite 5: Viestintä
  • Tavoite: 6: Toiminnan sisällyttäminen muihin ohjelmiin

 

3. Muut asiat: Näitä ei ehditty käsitellä, siirrettiin aiheet Turvallisuusverkostoon ja palataan niihin tarvittaessa seuraavassa kokouksessa.  

 • Erotyötä olisi tarvetta lisätä
 • Turvakoti-lainsäädännön uudistaminen
 • Sovittelu lähisuhdeväkivalta-asioissa 

 

4. Seuraava kokous 4.9. klo 9-11:30, poliisilaitoksen uusissa tiloissa Hennalassa

 

 


Kokous 30.1.2018 klo 9-11

Lahden srk-yhtymä, Kirkkokatu 5, Lahti

 

Läsnä: Jukka Ihalainen (LETK ry), Matti Kettunen (Asikkala), Heli Lehtovaara (PHHYKY), Päivi Pitkänen (Orimattila, Myrskylä, Pukkila), Tuija Kajasrinne (Hartola), Kati Ulmala + opiskelija Ann-Mari Lainio (RIKU), Heli Lehtinen (LETK ry), Hannu Lehtonen (Lahti), Sari Pakkanen (poliisi), Sirpa Koistinen (SRK), Kirsi Mäkilä (Heinola), Hanna-Mari Uuksulainen (PHHYKY, Sihti), Niina Viholainen (PHHYKY), Susanna Leimio (Verso)

Poissa: Antti Anttonen (Hollola), Marjaana Hartikainen (Sysmä), Tanja Lehtimäki (Iitti), Petra (Kärkölä), Marja Koivisto (PHHYKY),

 

Asiat:

 1. Tervetuloa! Kuulumiskierros.
  • Sirpa jäämässä vuorotteluvapaalle 16.4. alkaen, sijaisena Jaana Hongisto. Mielenterveys/päihde/lähisuhdeväkivalta aiheisia kolmen kerran tilaisuuksia srk:lle. Ikäihmisiin kohdistuva kaltoinkohtelu puhututtaa
  • Jukka kertoi sovitteluasioiden olevan esillä.
  • Sari ; lähisuhdeväkivalta päivittäin esillä, kierteen katkaisu haasteena. Marakin jalkauttaminen ja tietoisuuden lisääminen.
  • Päivi; väkivaltailmiön esiintuloa eri työmuodoissa
  • Tuija; Hartolasta ei tällä hetkellä erioisempia kuulumisia
  • Hanna-Mari; Sihtiin tulee paljon lähetteitä. Nuori on keskiössä, mutta koko perheen tilanne huomioidaan
  • Hannu; Kuraattorien koulumaailmassa näyttäytyy nuorten ahdistavat tilanteet ja kulttuurierot kasvatuksessa. Ilmoitusvelvollisuus tapetilla. Perheiden kokonaistilanteeseen kiinnitetään huomiota.
  • Heli Lehtovaara ; Lähisuhdeväkivalta asioiden sisällyttäminen alueelliseen hyvinvointikertomukseen
  • Niina; Lähisuhdeväkivalta aiheena näkyy kaikissa sektorin palveluissa. Prosessikoulutus alkanut lapsiperheidentuen kotipalvelussa.
  • Kirsi; Prosessikoulutus käytynä terveysneuvonnan piirissä, kantanut tulosta puheeksiotossa ja Neljän tuulen  myötä asia tulee syvenemään.
  • Kati; Oikeusministeriöstä kymmenen vuoden rahoitus rikosuhritoiminnalle; Riku toteuttaa.Asiakastyötä on runsaasti. Vinkkinä "Tuhoisan rakkauden kaava"
  • Heli Lehtinen; Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä monella rintamalla, 4W yhteistyönä, ammattilaistapaamisissa , materiaalia tuottamalla ja levittämällä, kansalaistoiminnalla. Lasten ja nuorten turvallisuusesitettä jaetaan tänä vuonna laajasti Päijät-Hämeessä ja valtakunnallisesti. Turvallisuusnäkökulma myös osana Nettiturvakotia.
  • Matti; Etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön kautta noussut esiin  nuorten mt-pulmat ja vanhemmuuden haasteet. Pyritään matalankynnyksen puuttumiseen ja perheiden auttamiseen. 
 2. Toimintasuunnitelma / tavoitteet ja toimenpiteeet
  • Asiat käsitelty alla olevassa taulukossa
  • Yleisessä keskustelussa todettiin hyvinvointitaitojen ( empatia/vuorovaikutus) kehittämisen olevan osa turvallisuuden lisäämistä. Maltti-ryhmät ovat oiva käytännön malli mm. impulsiivisesta käytöksestä poisoppimiseen. Tämä voisi olla aiheena mm. Turvallisuusverkostossa. 
 3. Muut asiat
 4. Seuraava kokous 12.4. klo 9-11, PHHYKY (Niina ilmoittelee) 

 

TAVOITE SISÄLTÖ
1. Toiminnan rakenne ja verkostot
 • Terveisiä Turvallisuusverkoston kokouksesta; Verkosto koetaan mielekkääksi, kaikille toimijoille avoin, tietoisuutta verkostosta on hyvä lisätä. Ajankohtaisista asioista pidettävät esitykset motivoivia.
 • Toimintaraportti vuodelta 2017
  • Yleiskuvan luominen kansalaisten tilanteesta, erityisesti nuorten ja perheiden tilanteiden esillenousu eri toimijatahojen näkökulmasta. Turvakasvatusnäkökulmasta Letk:n Turvallinen nuoruus-esite saatavilla eri toimijoiden kautta jaettavaksi.
  • Toimintaraportin  kohta 4. Toiminnan suuntaviivoja 2018:
   • Osaamisen vahvistaminen ( työhön perehdyttäminen, lomakkeiden systematisointi, kirjaamiskäytännöt, Marak tunnettavuuden ja asiakasohjautuvuuden lisääminen, ikääntyvien kokema lähisuhdeväkivalta)
   • Heinolassa oppilashuolto on siirtynyt sivistyksen tulosalueelle; yhteisten toimintamallien tekeminen
   • Lape: mm. perhekeskusmallipilotit  ja niiden yhteistyö PLW-toiminnan kanssa
   • Muut yhdyspinnat
2. Tarpeita vastaava palvelurakenne
3. Henkilöstön perehdytys ja koulutus

Koulutukset

 

Kehittämisprosessit / työpajat kevät 2018 - syksy 2018?

 • PHHYKY / Lapsiperheiden tuki, arjen tuen palvelut, alk. 16.1.
 • PHHYKY / Lasten ja nuorten hyvintointi, neuvolapalvelut, alk. 1.2.
 • Muut työpajat kuntien peruspalveluissa? Koulukiusaaminen? Jatketaan seuraavassa kokouksessa.

 

MARAK-koulutusta? Tietoiskuja tjm? Marak-ryhmä pohtii koulutusmahdollisuutta. Jatketaan asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

 

Neljän tuulen hanke

 • Kehittämisprosessi Akuutti 24:ssa: Yksi kysymys esitietolomakkeessa + palvelupolku / malli.
 • Heinola:
 • Sysmä: Kaksi koulutusta sisältävä koulutuspäivä keväällä
 • Neljän tuulen seminaari IV 31.10.2018

 

4. Tilastointi

- Kehitetään yhteisiä kirjaamiskäytäntöjä > "Toimintayksiköt toteuttavat esimiestensä tuella ja seutukoordinaatioryhmä käsittelee / kerää tilastot vuosittain" (tiedot lähisuhdeväkivallasta)

- Asiaa käsiteltiin Turvallisuusverkoston kokouksessa 6.2.

5. Viestintä

Tietoa on saatavilla helposti ja riittävästi

 • Toimintasuunnitelmasta ja palvelupolusta (työkalut ja toimijat) on tiedotettu toimijoita
 • Ohjeet ja lomakkeet löytyvät Turvallisuuswikistä
 • Tarvittavat palvelut löytyvät wikistä
6. Toiminnan sisällyttäminen muihin ohjelmiin Missä kaikissa kuntien suunnitelmissa näkyy maininta lähisuhdeväkivalta-asiasta? Pyydettiin kuntien edustajilta vastausta asiaan. Muistutetaan vielä sähköpostitse.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.