| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

PLW muistiot 2019

Page history last edited by Susanna Leimio 8 months, 2 weeks ago

Seuraavat kokoukset: 

 

 • 8.2.   klo 12.30- 14.30  Kärkölä
 • 1.4.   klo 9-11 Seurakuntayhtymä, Kirkkokatu 5, kt. Viikuna
 • 6.9.   klo 9-11 Asikkala
 • 26.11. klo 9-11 Perhetilkku, " Grandin talo" Lahti

 


Kokous 26.11.2019 klo 9-11

Perhetilkku, Grandin talo, Lahti

 

Läsnä: Jukka, Sirpa, Maija (Jaanan sijainen), Saila, Sanna, Kirsi ja Susanna

Poissa: Marja, Päivi, Antti, Sari, Heli, Kristiina, Kati, Jaana,

Ei tiedossa: Johanna, Tanja, Petra, Hannu, Marjaana

 

Asiantuntija: Liisa Kumpulainen, TUTKA-hanke

 

Asiat:

 • Tervetuloa, esittelykierros
  • Tervetuloa mukaan seutukoordinaatioryhmään, Liisa! 
 • Tutka-hanke / projektikoordinaattori Liisa Kumpulainen (30 min)
  • Tiedollista osaamista, toimivia käytäntöjä ja työkaluja turvataitokasvatukseen kouluissa (seksuaalinen häirintä, grooming ja muut lähisuhdeväkivallan ehkäisyn osa-alueet)
  • Oppilashuoltohenkilöstölle tehty kysely: Tietoa tarvitaan, mm. uusista ilmiöistä, kuten nettihäirinnästä sekä puuttumisesta ja toimimisesta, jos jotain selviää
  • Lapset / nuoret, erityisesti 8.-9. lk tytöt, ovat kohdanneet häirintää. Esiintyvyys Päijät-Hämeessä hieman muuta maata korkeampaa. Päijät-Hämeessä nuoret kertovat asiasta aikuisille muuta maata harvemmin.
  • Hankkeessa kehitetään toimintaa, siten että syntyy Turvataitokasvatuksen hyvät käytännöt -opas
   • Osallistavat työpajat opetushenkilöstölle > turvataitokasvatuksen perusta vahvistuu
   • Valmiudet turvallisuussuunnitelmien päivittämiseen (Rehtorit ja oppilashuoltohenkilöstö)
   • Koulutus opetushenkilöstölle ja oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöstölle
  • Työpajapäivät maalis-huhtikuussa 2020 yhteistyössä HuuMa-hankkeen kanssa. Aiheina seksuaalinen häirintä, päihteet ja kiusaaminen
  • Keskustelua: 
   • Miten tukea puheeksiottoon, miten puhua ja kysyä, jos huoli herää ja mitä sitten pitäisi tehdä?
   • Mitä tapahtuu pojille? Kertovatko pojat häirinnästä? 
   • Pitäisikö turvataitokasvatus aloittaa jo alakoulussa? Neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on mallinnettu lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen polkua, jossa on huomioitu myös turvataitokasvatus.
   • (Viranomais)yhteistyö, mm. viranaomaisohje sekä OPH:n opas kouluille
   • Mitä tiedetään seksuaalisista häiritsijöistä? Mikä viesti on heille?
   • Miten lapset jäsentävät ja sanottavat asiaa? Vrt. Ikihyvä Päijät-Häme / lasten tutkimus
   • Kokemus häirinnästä ei kaikille ole samanlainen: Missä kulkee rajat ja kuka ne määrittelee?
   • Yhteys digitaitojen opettamiseen?
 • Kuulumiskierros
  • Sirpa: Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten vertaistukiryhmä päättynyt juuri, ryhmää pyöritetty yhdessä Riitta Takalan (LETK ry) kanssa. Seuraava ryhmä alkamassa maaliskuussa, ryhmä avoin kaikille. Avunpiiriin päässeet naiset ohjautuneet ryhmään Marakin ja LETK:n väkivaltatyön kautta. Onko väkivaltailmiö vakavoitunut ja muuttunut vaarallisemmaksi?
  • Jukka: STEA-rahalla tehty työ pitää sisällään keskimäärin viisi käyntiä. Muualla Suomessa kunnat (esim. Oulu) tukevat avoväkivaltatyön tekemistä rahallisesti. Se mitä on tehty ja tehdään, ei ole muuttumassa. Tapaamispaikkatoimintaa kehitetään, PHHYKY ottamassa työn omaksi toiminnakseen. Ero lapsiperheessä -työ jatkuu.
  • Jenni: Ankkuritoiminta käynnistymässä Porvoossa, mahdollisesti yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Kuntastrategia nimeltään Arkiturvallinen Myrskylä.
  • Kirsi: Hyvinvointitoimialan turvallisuusvastaavien iltapäivä, missä Marko Nyqvist puhunut kaltoinkohteluasiaa. Teeman käsittelyä jatketaan edelleen. Turvallisuus osana kotoutujien teemaa, järjestetty kulttuuritaitovalmennus. 
  • Sanna: Lasten oireiluun pohdittu nopean puuttumisen keinoja nollatoleranssin näkökulmasta. 
  • Saila: Kasvutympäristön turvallisuus -näkökulma. Saila lupasi avata asikkalalaista orientaatiota kevään kokouksessa.  
  • Susanna: Ehkäisevän työn seutukoordinaatioon osoitetut rahat eivät mahdollista alueellisten koulutusten järjestämistä ensi vuonna kasvaneista kustannuksista johtuen. Koulutusten järjestämiseen on etsittävä muita vaihtoehtoja.
 • Toimintasuunnitelma 2019 - missä mennään?
  • Oppilas- ja opiskeluhuollon, oppisen ja ohjauksen tukiryhmä (OOOT) keskustelu tiedon välittymisestä ja yhdyshenkilön roolista ja vastuusta, mm. kuntatoimijoiden informointi  
   • Yhteys (koulu)nuorisotyöhön ja yhteistyö nuorisotyön kanssa (!)
   • Miten lähisuhdeväkivallan ehkäisy (tai ehkäisevä työ yleisesti) huomioidaan sote-keskus rahoituksessa? Susanna lupasi selvittää asiaa.
   • Yhteys Perhekeskustoimintaan?
   • Ykkösasiana vanhemmuuden tuki - mitä se tarkoittaa käytännössä? Miten tukea vanhempia, kun vanhemmat ei tule paikalle? Vanhempien jaksaminen. Palveluilla ei vastata kasvavaan kysyntään! Voiko some-maailmaa linkittää tähän, striimauksen kehittäminen? 
  • Mitä toimintasuunnitelman hyväksyminen ja jalkautus kunnassa tarkoittaa? Mikä on SoTen rooli asiassa?
  • Toimiva yhteistyö julkisen ja kolmannen sektorin välillä. Järjestöt kumppaneina ja lisäarvon tuottajina.
 • Muut asiat
 • Seuraava kokous
  • Sovitaan vuoden 2020 kokousten ajankohdat > Susanna lähettää doodle-kyselyn
   • Viikko 5? 28.1.? Toimintasuunnitelman arviointi. Hyvinvointikertomuksen mittarit?
   • 20.4? Tai edellinen viikko?
   • Viikko 37?
   • Viikko 46?

 


Kokous 6.9.2019 klo 9-11

Liikuntahallin neuvotteluhuoneessa (sijaitsee ylätasolla) os. Asikkalantie 14, 17200 Vääksy

 

Läsnä: Saila, Petra (skype), Sanna, Kirsi, Jaana ja Maija Vauhkonen, Sirpa, Marja, Heli (siht.), Susanna

Poissa: Antti, Kati, Sari, Päivi M, Kristiina, Jukka, Johanna, Tanja, Hannu, Sanna, Marjaana,

 

Asiat

 • Tervetuloa! 
  • Terveisiä Sarilta: Pari- ja lähisuhdeväkivallan tilanne on ”normaali” eli rikosilmoituksia kirjataan. Marak-toiminta on vilkasta ja uusia asiakkaita tulee koko ajan lisää. Tällä hetkellä samanaikaisesti käsittelyssä olevia asiakkaita on 15 eli sana Marakista ja sen toiminnasta on mitä ilmeisemmin tavoittanut toimijatahoja ja Marak -kaavakkeiden täyttäminen asiakkaiden kanssa on aktivoitunut. Jatkossa Marakin puheenjohtajana toimii ryk Olli Koskinen. Sari on siirtynyy vaativan rikostutkintaryhmän ryhmänjohtajaksi
  • Päivi Mykrä edustaa jatkossa PHHYKY / Perhe- ja sosiaalipalveluja, lastensuojelu ja Marja Koivisto jatkaa PHHYKY / Lasten ja nuorten palvelujen edustajana
 • Kuulumiskierros
  • Marja Koivisto: PHHYKYn Perhe- ja sosiaalipalveluissa tapahtunut organisaatiomuutos (1.7.2019); Tulosalue Lapsiperhepalvelut (esimies tulosaluejohtaja Sari Lahti) jakautuu jatkossa kahteen tulosyksikköön. Ne ovat  Lasten ja nuorten hyvinvointi (esimiehenä tulosyksikköpäällikkö Niina Viholainen) sekä Perhesosiaalityö ja lastensuojelu (esimiehenä tulosyksikköpäällikkö Eija Kallio). Neuvoloissa on käytössä perhe- ja lähisuhdeväkivallan toimintamalli. Työ dokumentoidaan sisältömerkinnöin (seula, eli suodatin- ja kartoituslomake, on tehty merkitään koodilla ja lisäksi kirjaus tekstiin). Samantyyppinen mallinnus tulossa koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon. PLW:n kokouksiin on mahdollista saada jatkossa tilannekatsauksia PHHYKY:n alueelta. Kuntakohtainen raportointi mahdollistaa jatkossa vuosittaiset vertailut sekä tiedolla johtamisen. Yleisesti ottaen perheiden pahoinvointi näyttää lisääntyneen, näkyy mm. henkisen väkivallan sekä ylisukupolvisuuden osalta.
  • Sirpa Koistinen: Srk:n palveluissa lähisuhdeväkivaltaa ei tilastoida. Väkivaltaa kokeneiden naisten ryhmä alkaa 23.9.2019 yhteistyössä Letk:n väkivallan avopalveluiden kanssa. Ryhmässä on vielä kaksi vapaata paikkaa ja ilmoittautumisia otetaan vastaan viikolle 37 asti. Keväälle on suunnitteilla seuraava vastaava ryhmä. Keväällä -19 ollut psykodraamaryhmä samalla teemalla ryhmään aiemmin osallistuneiden kanssa. Myös tästä ryhmästä on hyviä kokemuksia.
  • Sanna Saarenkoski: Pukkilan kunnan sote-kulut ovat ylittymässä. Ehkäisevää työtä pidetään tärkeänä ja sitä kehitetään kunnassa. Jalkautuva seniorityöntekijä on aloittanut kodeissa tehtävän  tuen tarpeen kartoittavan työn. Lape-työ on käynnistymässä kuntatasolla.
  • Jaana Keisala: Myrskylän kunnan turvallisuusstrategiaa päivitetään ja mm. kuntakysely tehty ja eri ikäryhmille on tulossa sidosryhmiä koskevia kuulumiskierroksia. P-H alueen yhteiset verkostot ja työryhmät on koettu hyödyllisiksi. Senioritapahtuma tulossa 9.10. ip.
  • Saila Juntunen: Asikkalassa lasten ja nuorten kohdalla kiusaamisasia on ollut paljon esillä, myös vanhempainilloissa. Asikkalalainen Antti Rönkä on kirjoittanut kirjan kiusaamiskokemuksistaan.  Vanhusten viikolla kunnassa järjestetään Ikinuorten hyvinvointimessut 9.10. ip.
  • Kirsi Mäkilä: HYTE-suunnitelmaa ja ohjelmaa varhaisentuen näkökulmasta. Etsivä vanhustyö on lähtenyt hyvin käyntiin kaupungin ja seurakunnan yhteistyönä. Tässäkin on ehkäisevän työn näkökulma.  Kiusaamisen ehkäisyyn on kiinnitetty huomiota.  Hyvinvointityöryhmät tarkastelevat indikaattoreita, joihin on hyvä saada mukaan myös lähisuhdeväkivallan näkökulma. Voisiko lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyyvää kirjaamista pilotoida myös AURA-järjestelmässä, jota kuraattorit ja psykologit käyttävät?
  • Heli Lehtinen:  Pidä kiinni -yksikkö Jannika on aloittanut toimintansa Launeella. Turvakodin johtajan ja kriisityöntekijän rekry on menossa. Keväällä työnsä aloittanut lapsityöntekijä Leena Tolonen on saanut asiakasohjauksen hyvin käyntiin. TPPH-toiminta tekee turvallisuusteemalla yhteistyötä mm. Rauhanturvaaja yhdistyksen, Homebase-vertaistukitapaamispaikan, Valopilkkujen ja perhekeskustoiminnan kanssa. Pian päättyvän Neljän tuulen hankkeen kanssa yhteistyö on loppusuoralla, pARTS 19-seminaari 26.9. Sibeliustalossa. Väkivaltatyön avopalveluissa rakenneuudistus valmistumassa.
  • Petra Nevalainen: Koulukiusaaminen vähentynyt, seksuaaliseen häirintään on myös kiinnitetty huomiota. Perhepalveluaiheinen kohtaamispaikkatoiminta on käynnistynyt hyvin. Kärkölässä muokataan omaa toimija- ja palvelupolkukuvausta. Nuorten parissa toimivat tahot ovat verkostoituneet.

 

 • Ajankohtaista perhe- ja lähisuhdeväkivallan ja sen ehkäisyn rintamalta
  • Viranomaisohje lapsen kaltoinkohtelun epäilyn selvittelyyn on päivitetty 25.6.2019. Ohjeet ja yhteystiedot löytyvät wiki-sivustolta.
  • Ikääntyvien kokema lähisuhdeväkivalta, toiminta ja apu Päijät-Hämeessä (Puhelu 9.8.) eri  toimijat.
  • Toimintamalli kiusaamisväkivallan tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen on päivitetty yhteystietojen osalta.
   • Elina Vesterinen tiedotti asiasta kuntien sivistysjohtajien verkostoa, käsittelevät asiansa kokouksessa
   • LAPE-ryhmäläinen voisi joskus tulla kokoukseen mukaan? Mistä aiheesta?
  • Kuntalaisten oikeus tietoon: Kuntien nettisivujen päivittäminen toimijoiden ja palvelupolkujen näkökulmasta olisi tarpeellista.

 

 • Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy, syksy 2019
  • Kehittämistyö
   • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon prosessi valmistuu loppuvuodesta
  • Koulutukset: Seminaari keväällä? Turvallisuuden edistäminen? Perhekeskusyhteistyö? Asiat jäävät hautumaan.
  • LAPE-yhteistyö: Susanna tapaa lape-agentti Elina Vesterisen, Niina Viholaisen sekä perhekeskuskoordinaattori Heli Kuitusen asian tiimoilta vielä tämän syksyn aikana.

 

 

 • Seuraava kokous 26.11. klo 9-11 Perhetilkussa

Kokous 1.4.2019 klo 9-11

Seurakuntayhtymän kokoustila Viikuna, Kirkkokatu 5

 

Läsnä: Heli (LETK), Sanna (Pukkila), Sari (Poliisi), Hannu (Lahti), Tuija (Hartola), Jaana (Myrskylä), Sirpa (SRK), Elina Vesterinen (LAPE), Saila (Asikkala),Niina(Phhyky)

Poissa: Jukka (LETK), Antti (Hollola), Tanja (Iitti), Marja, Petra (Kärkölä), Marjaana (Sysmä), Susanna

 

Asiat:

 • Tervetuloa
 • Toimintakertomus vuodelta 2018: Kommentit ja korjaukset Susannalle perjantaihin mennessä
  • Liitetekstinsä toimittivat  
   • Poliisin tietoon tulleet pari- ja lähisuhdeväkivaltatapaukset sekä MARAK-toiminta // OK
   • Rikosuhripäivystys // OK
   • Lahden ensi- ja turvakoti (Turvakoti, avotyö) // OK
  • Jos seuraavat vielä haluavat täydentää tekstiä, on se tehtävä tämän viikon aikana 
   • PHHYKY : Niina toimittaa Susannalle LS-lukuja
   • SRK-yhtymä 
   • Kunnat: Turvallisuuden edistäminen ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy / toimenpiteet hyvinvointisuunnitelmissa/-kertomuksissa, kommentit toimista ehdotettiin esitettävän  v.2020 kun seuraavaa Toimintasuunnitelman arviointia tehdään.
 • Miten kunnissa edistetään turvallisuutta ja ehkäistään lähisuhdeväkivaltaa - konkreettiset toimet? Mitä voisi tehdä lisää? Näkökulmina ammattilaiset ja kuntalaiset, Turvallisuusverkosto tukena. 
  •  Keskustelua aiheesta ja esimerkkeinä nousi Hannun turvataitokoulutus: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90799/URN_ISBN_978-952-245-796-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y ja Asikkalassa pidetty koulutus turvallisesta nettikäyttäytymisestä. 
  • Poliisi pitänyt maahanmuuttajille infotilaisuuksia Suomen lainsäädännöstä. 
  • Sysmässä ja Heinolassa pidetty moniammatillisia 4W-koulutuksia aiheena lähisuhdeväkivallan tunnistaminen, puheeksi otto, palveluohjaus ja lähisuhdeturvallisuus.
  • Perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistaminen neuvolatyössä-toimintamalli käsittää koko maakunnan.
  • Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tehty vuosille 2018-2021 Päijät-Häme (ml Iitti) ja Myrskylä & Pukkila
 • LAPE-yhteistyö lähisuhdeväkivallan ehkäisyn näkökulmasta
  • OPH on  laittanut rahaa hakuun liittyen opetustoimen henkilöstökoulutuksiin, joilla ehkäistään lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Haettavana olevalla valtionavustuksella järjestetään koulutusta, jolla kehitetään perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa työskentelevän opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon palvelujen henkilöstön osaamista lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten vähentämisessä. Huomio on grooming-ilmiössä eli lasten ja nuorten houkuttelussa ja hyväksikäytössä, jota tapahtuu sosiaalisen median kanavissa. Koulutuksessa huomioidaan myös alueellinen ja paikallinen viranomaisyhteistyö, jossa ovat mukana esimerkiksi poliisi, lastensuojelu, terveydenhuolto sekä nuorisotoimi.
  • Lisätietoja: https://www.oph.fi/ajankohtaista/tiedotteet/101//opetushallitukselta_rahoitusta_opetustoimen_henkilostokoulutuksiin_joilla_ehkaistaan_lapsiin_ja_nuoriin_kohdistuvia_seksuaalirikoksia. Päijät-Hämeen kunnat ovat nyt päättäneet hakea tätä rahoitusta. 
  • Hankehakuun liittyvää keskustelua:  hanke sisältäisi Turvallisuussuunnitelmien ja monialaisen yhteistyön alueellista yhdistämistä/sähköinen ohjeistus/materiaalia lapsille ja nuorille/uusia koulutuksia
   • Myrskylä – Pukkila toivoo yhteistyötä hankkeen annin osalta
   • toivotaan, että maahanmuuttajalapset vanhempineen huomioidaan (poliisi kouluttanut maahanmuuttajia Suomen lainsäädännöstä, poliisin edustaja voisi tiedustella onko heillä nyt suunnitteilla koulutuksia teemaan liittyen?)
   • turvallisuustunteja on pidetty Lahdessa, niiden laajentamista ja ehkä myös kohdentamista entistä nuoremmille. Kuudennen luokan turvapaketti voisi olla hyväksi myös alemmille luokille.
   • kolme tasoa; lapset&nuoret, vanhemmat ja ammattilaiset huomioitava
   • materiaalia on -> sen käytön laajentaminen
   • VESO-päiviä toivotaan hyödynnettävän tähän teemaan opettajille, varhaiskasvattajille
   • tiedoksi Security Track-kokonaisturvallisuuden tieto-taito ohjelma, jota tehdään kouluille kiertävänä kilpailuna (Olli Patja)
   • toive laajasta osaamisen hyödyntämisestä, mikäli hanke saadaan ja sille perustetaan ohjausryhmä
   • voidaanko mediaa vastuuttaa jotenkin -> voidaanko vaikuttaa ettei lapset, nuoret altistu liiaksi median kirjoittelun kautta?
  • LAPE-yhteistyö;
   • alueellisen perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja toimintamalli  neuvolatyössä laajentamista muillekin ammattiryhmille
   • palvelupolut kuntoon laajemmin palveluohjauksen tehostamiseksi
   • LAPE lisää yhteistyötä ja luottamusta perhekeskusverkoston kautta
   • LAPE-yhteistyöryhmälle tiedoksi toimintakertomus, ja mahdollisesti Susanna vieraaksi johonkin kokoukseen 
  • MLL 25.3.2019: Suomeen tarvitaan suunnitelma lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjuntaan
 • Muut asiat 
  • Perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistaminen neuvolatyössä -toimintamalli julkaistu. Yle Lahti tehnyt asiasta uutisen perjantaina 29.3.2019: https://yle.fi/uutiset/3-10713708
  • Tavoitteena turvallisuus - kiusaamisväkivalta on ehkäistävissä -seminaari 9.4.  klo 8.30-15.45 Wanhalla Walimolla
  • Kiusaamisväkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen lasten ja nuorten parissa -toimintamalli sekä ohjeistus vanhemmille kiusaamisväkivalta asioissa julkaistaan seminaarissa
  • THL:n lähisuhdeväkivalta aiheiset verkkokoulutukset (sote-poliisi-sivistys)
  • Päijät-Häme on noussut esiin THL:n kartoituksessa lähisuhdeväkivallan ehkäisytyössä;  Ehkäisevän työn koordinaattori ja seutukoordinaatiotyöryhmä ovat perustat laajalle ja järjestelmälliselle ehkäisevälle työlle.

 


Kokous 8.2.2019 klo 12:30-14:30

Kärkölä: Kokouspaikkana kunnanviraston 2.kerroksen kokoushuone osoitteessa Virkatie 1, 16600 Järvelä. Pihassa on muutama varattu tolppapaikka, muuten kaikki parkkipaikat viraston ympäristössä ovat vapaasti käytettävissä. Jos tulee junalla, niin junaseisakkeelta on n. 200m virastolle.

 

Läsnä: Petra, Saila, Heli, Jukka, Kati, Hannu, Sirpa, Marja, Sanna, Sari, Susanna

Poissa: Kirsi M, Antti, Marjaana, Niina, Tuija

Ei tiedossa: Tanja

 

Asiat:

 

1. Tervetuloa!

2. Kuulumiskierros:  

 • Heli : Väkivaltatyön avopalveluissa menossa toiminnan uudelleen organisointi, mutta jatkossakin tarjotaan apua ja tukea lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille. Uusista nimikkeistä ja yhteystiedoista  tullaan  tiedottamaan.  Työn auditointi maaliskuussa. Lapsityössä hyvin tilaa.  Työtä jatketaan lähisuhdeväkivallan vähentämiseksi . Valopilkkujen kanssa yhteistoimintaa kiusaamisväkivallan vähentämiseksi ja turvallisuuden edistämiseksi. 
 • Marja: Alueellinen toimintamalli neuvoloihin muodostumassa, julkistamistilaisuus Lahden kaupunginkirjastossa 28.3.2019. Toimintamallissa tehdään näkyväksi erityisesti kirjaaminen ja palveluohjaus.
 • Sari: Asiakasmäärät ovat pysyneet samoissa, Marakkiin ohjautunut  neljä uutta asiakasta.  Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapausten määrä on lisääntynyt Hämeessä. Valtakunnallinen Marak-päivä ollut loppuvuodesta, koulutusten pitämistä jatketaan.
 • Sirpa: Keväälle ei ole tulossa ryhmää väkivaltaa kokeneille naisille, pyritään järjestämään  ryhmä syksylle. Sirpa etsii tähän toimintaan työparia. Perheneuvonnassa väkivalta näkyyvarsinkin henkisenä väkivaltana. Diakonit kertovat näkevänsä työssään ikäihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa.
 • Kati: Lähisuhdeväkivalta näkyy tällä hetkellä vähemmän, mutta nuoriin naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta enemmän. Nyt Rikussa resurssina 1,5 hlöä. Lahteen on tulossahenkirikosten uhrien läheisiä kohtaavien toimijoiden verkoston toimintaa (2krt/v). Aiheesta on tulossa yhteystietoesite.
 • Saila: Hyvinvointikertomukseen tehtävän raportin ongelmana on seurannanvälineiden puute. Asikkalassa ollaan panostettu harrastusmahdollisuuksiin ja työllisyystilanteeseenvaikuttamiseen hyvinvoinnin lisääjinä. Etsivä Vanhustyö on jo alkumetreillä.
 • Jukka: Pidä kiinni- hoitojärjestelmä on Letk:n uusi työmuoto, työntekijävalinnat menossa. Turvakodissa ollut 2386 asumispäivää vuonna 2018. Avopalveluissa muutosprosessi.Lape-kuvioon hyvä liittää lähisuhdeväkivalta asia. Lähisuhdeväkivallan sovittelun sopivuus on tapetilla liittotasolla. Aiheesta käytiin keskustelua eri tahojen kokemusten pohjalta ja aiheen todettiin olevan monivivahteinen ja kompleksinen.
 • Sanna: Sekä hyvinvointisuunnitelmaan että hyvinvointikertomukseen olisi hyvä saada ehkäisevän työn dataa, jotta työ saataisiin näkyvämmäksi. Senioripuolella tehdään hyvää työtä myös tällä aihealueella.
 • Hannu: Päihteet ovat esillä Päijät-Hämeessä, Huuma-hanke avuksi. Kouluissa tehdään tarvittaessa Ls-ilmoituksia. Alueella on tullut esille jopa rajuja kiusaamistilanteita. Erot, huoltajuusriidat ja uusperheproblematiikka nostattavat riitoja näkyviin myös koulumaailmassa. Tunne- ja sosiaalisten taitojen opettaminen esikoulusta lähtien nostettu tärkeään asemaan. Sovittelu ja Kiva-koulu käytössä Lahden kouluissa. Kiinnitetty huomiota arvostavaan käytökseen ja turvataitoihin. Pienissä Malttiryhmissä opetellaan vuorovaikutustaitoja. Lahti pedan sivuilta löytyy ohjeistuksia.
 • Petra: Kiusaamistilanteissa mahdollisimman varhaisenvaiheen puuttumista ja tukea, vanhempien vastuuttamista myös. Ikäihmisten palveluiden kehittäminen.
 • Susanna: Verson opiskelijan, Tuija Aitolahden, opinnäytetyö tulee käsittelemään ikäihmisiä. Opinnäytetyön aiheena on  Mielekästä arkea ikääntyville.

3. Toimintasuunnitelma 2017-2020: Toimintakertomus 2018

 • Tarpeita vastaava palvelurakenne: Tekstit Susannalle 15.3.2019 mennessä
  • Poliisin tietoon tulleet pari- ja lähisuhdeväkivaltatapaukset sekä MARAK-toiminta
  • Rikosuhripäivystys
  • Lahden ensi- ja turvakoti (Turvakoti, avotyö) 
  • PHHYKY 
  • SRK-yhtymä 
  • Kunnat: Lähisuhdeväkivallan ehkäisy / toimenpiteet hyvinvointisuunnitelmassa?
 • PLW- ryhmää pyydetään tarkistamaan Turvallisuus wikissä olevien toimijoiden ja työkalujen linkkien oikeellisuus omalta osaltaan.
 • Palvelut näkyviksi, riittävyys ja tiedotus.
 • Jatkossa pyritään vaikuttamaan siihen, että resurssit olisivat riittävät. Millä tätä mitataan? (esim. mahdollisesti jonotusaika). Ilmoitetaan myös aihealueesta pidetyt koulutustilaisuudet.
  • Tilastointi: THL:ssä aletaan määritellä mittareita tilastoinnille.
  • Viestintä: Juttuvinkkejä medialle , tiedotteita palveluista, jatkossa esim. asukasilta infot.
 • Suuntaviivoja vuodelle 2019
  • LAPE-yhteistyö 
  • Lähisuhdeväkivallan moninaisuuden esilletuominen: some- ja seksuaalinen väkivalta, maahanmuuttajaperheissä tapahtuva väkivalta (kts. Tavoitteena turvallisuus-toimintasuunnitelma s. 5-6)
  • Turvallisuuverkoston kokouksesta: Seutukoordinaatioryhmän ensi vuoden painopisteiksi on nousemassa ikäihmisten kaltoinkohtelun näkökulma laajasti, palvelupolkujen kehittäminen,
   lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen malli sekä kiusaamisväkivalta  asiat. 

4. Muut asiat:

5. Seuraava kokous 1.4. klo 9-11 Seurakuntayhtymä, Kirkkokatu 5, Viikuna

 • LAPE-agentti Elina Vesterinen 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.