| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

Oiva: Lapset ja nuoret

Page history last edited by Tiina Lindqvist 6 years, 10 months ago
Lapset ja nuoret  Asikkala  Hollola  Hämeenkoski  Kärkölä  Padasjoki 

Neuvola 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1. Oivan oma runko-ohjelma, menetelmäkäsikirja (THL)

2. Seulontalomake.

3. -

4. Systemaattisen seulonnan aikaansaaminen

       

Varhaiskasvatus 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

         

Koulu ja oppilasth.

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

Oppilasterv.huolto:

1.  hiljattain ollut koulutusta terveydenhoitajille aiheeseen liittyen. Jokainen terv.hoitaja toimii "tuntosarvet pystyssä" koululaisen outojen oireiden ja käytöksen taustojen selvittelyssä. Tapauskohtaisesti arvioidaan yhteistyö esim. lastensuojelun tai psyk.sairaanhoidon kanssa.

2. lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon asetuksen mukaisesti laajennetut terveystarkastukset 1., 5. ja 8. luokilla. Tarkastuksissa on vanhemmat mukana ja tarkastuksia ennen sekä vanhemmat että oppilaat täyttävät terveyskyselyn, jossa väkivallasta kysytään suoraan. Muissakin terveystarkastuksissa voidaan kysyä suoraan asiasta.

3. - ei ainakaan yksittäiset työntekijät tilastoi.

4. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on niin herkkä asia, jota salaillaan mahdollisimman pitkään. Asian näkyväksi tekeminen on tärkeää (esim. kampanjat, sosiaalinen media). Sitä kautta koululaiset rohkaistuvat puhumaan asiasta turvalliselle aikuiselle.

 

       

Nuorisotyö ja vapaa-aika 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

         

Lastensuojelu

 1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

         

Lastenvalvoja/ perheoikeudelliset palvelut 

 1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

         
 Perheneuvola

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

Toiminta alkaa seudullisena palveluna 1.9.2013, johtava lastenvalvoja Maritta Koskinen         

Ehkäisevä perhetyö

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 

         

Vammaispalvelu 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

         

Maahanmuuttajat

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

         

Päivystys

 1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

         

Sairaalapalvelut

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää 

6. yhteystiedot

         

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.