| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Lahti: Lapset ja nuoret

Page history last edited by Tiina Lindqvist 7 years ago
Lapset ja nuoret  Lahti                                                                                             
 Neuvola 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1.  Äitiys- ja lastenneuvolassa on Turvallisuusseula-ohjelma käytössä. Turvallisuuskeskustelu käydään raskausaikana sekä alle puolivuotiaan lapsen vanhemman kanssa.

2. Neuvolahenkilökunta on koulutettu käyttämään em. menetelmää ja lisäksi on kaksi terveydenhoitajaa, jotka kouluttavat henkilökuntaa.

3. Tällä hetkellä ei vielä tilastoida.

4. Olisi hyvä kuvata koko palveluprosessi, ehkäisy, tunnistaminen ja puuttuminen jne.

5. -

6. Taina Ylä-Soininmäki
osastonhoitaja
Lahden kaupunki
p. 050-387 8748

 Varhaiskasvatus 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1. päiväkotikohtaiset turvallisuusohjeet, joissa myös väkivaltaa käsitelty

2. ei erityistä lomaketta, mutta paljon tietoa saatavissa väkivaltaan

liittyvissä asioissa (sisäiset koulutukset, päivähoidon erityistyöntekijät,

kurssit, ensi- ja turvakodin tiedotteet jne.)

3. ei tilastoida

4. Yhteiset toimintamallit olisi hyvät ja jokin lomake, jonka muodossa

asiaa voisi jäsentää.

koulutusta ja tietoa on saatavilla, mutta jos käytännön työssä ei asiat

kohtaa, niin tieto voi jäädä "mappeihin". Hyvä pitää aihetta esillä

ehkä enemmänkin.

5. väkivallan ehkäisy on pienistä asioista kiinni. Päiväkodissa toimitaan

lasten kanssa ja käytännössä voidaan puhua kiusaamisesta, toisten

kanssa toimimisesta ja tehdä yhteistyötä perheiden kanssa eri asioissa.

6. -

 Koulu ja oppilasth

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

KURAATTORIT:

1. Kouluissa keskitytään oman toimintaympäristön tapahtumiin eli koulukiusaamiseen ja -väkivallan ennaltehkäisyyn. Jos väkivalta tulee esiin keskusteluissa, niin arvioidaan lastensuojelun tarvetta.  

2. ei kartoiteta lomakkeilla. Voi tulla esille esim. kouluterv.huollon kautta tai oppilaan uskouduttua jollekin opettajalle / koulun henkilökunnalle. Tämän jälkeen asia siirretään lastensuojelun arvioitavaksi.

3. ei ole tiedossa, että tilastoitaisiin. Kuraattorin asiakasjärjestelmään voi tilastoitua esim. lastensuojeluilmoituksena tai perheen kriisinä. Oppilaan oma väkivaltaisuus voi olla myös syy työn kohteelle / syy asiakkudelle.

4. yksittäisenä asiakokonaisuutena melko harvinainen kuraattorin työssä. Vakavat laiminlyönnit kyllä huomataan, ja silloin yksittäistapauksissa saattaa olla kyse myös perhe- tai lähisuhdeväkivallasta. Niitä ei kuitenkaan lähdetä koulussa selvittämään vaan ohjataan muiden palveluiden piiriin, kuten lastensuojeluun.

5. maahanmuuttajaperheille kulttuuri- tai lakikoulutusta aiheeseen liittyen. Perheiden yleisen hyvinvoinnin lisääminen.

Nuorisotyö- ja vapaa-aika

 1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 

Lastensuojelu

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1. Koettu tai mahdollinen väkivalta otetaan aina puheeksi uudessa asiakassuhteessa. Jos lastensuojelun asiakkuus on alkanut väkivallan perusteella, tilanne kartoitetaan ja työnjaosta sovitaan esim. poliisin kanssa vakiintuneen käytännön mukaisesti. Asiakkaiden tuen ja palvelujen tarve selvitetään ja heitä ohjataan tarpeen mukaan soveltuviin palveluihin. Tarvittaessa turvataan lasten olosuhteet sijoituksen keinoin esim. käynnistyneen esitutkinnan ajaksi.   

2. Väkivalta otetaan joko koettuna tai sen mahdollisuus kartoitetaan aina uuden asiakassuhteen aikana joko toiminnallisin menetelmin (lapset ja nuoret, haastattelulomakkeet, Pesäpuun kortit ym) tai keskustellen. Miniturvallisuusseula on käyty läpi ja todettu, että asiakkuuden aikana miniturvallisuusseulan mukaiset kysymykset tulevat lastensuojelun asiakkuuden aikana käsiteltyä.

3. Systemaattista tilastointia siitä, että jonkin asiakassuhteen aikana olisi ilmennyt perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa, ei ole. Sen sijaan mm. lastensuojeluilmoituksen, avohuollon sijoituksen, kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton syyt tilastoidaan ja perheväkivalta on yksi tilastosyy.

4. Paikallisen yhteystyön kehittäminen sekä eri toimijoiden ja palveluiden perusteiden keskinäinen tunteminen. Myös toimintakäytännöt moniammatillisessa yhteistyössä (lastensuojelu - poliisi - terveydenhuolto - käräjäoikeus) olisi hyvä päivittää. 

5. Väkivallan ehkäisy ja puheeksiotto kuuluu kaikille. Toivottavaa olisi, että sitä ei sektoroitaisi tiettyjen toimijoiden asiaksi. Toisaalta on hyvä tietä, milloin asia kuuluu viedä eteenpäin ja miten se tehdään.  

6. johtava sosiaalityöntekijä Päivi Mykrä, puh. 044 7161572

Lastenvalvoja/

perheoikeudelliset palvelut

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

Toiminta alkaa seudullisena 1.9.2013, johtava lastenvalvoja Maritta Koskinen 
 Perheneuvola 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 
Vammaispalvelut 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 
Maahanmuuttajat 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 

Päivystys

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

                                                                                         

Sairaalapalvelut

 1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.