| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

Heinola: Lapset ja nuoret

Page history last edited by Kirsi Kuusinen-James 6 years, 8 months ago
Lapset ja nuoret  Heinola                                                                                      
 Neuvola 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 

1)      Ei erillistä ohjetta (puheeksi ottamisen yleinen malli).

2)      –

3)      Ei tilastoida.

4)      Systemaattinen seulonta.

5)      –

6)       Sari Pärssinen

vs. hyvinvointipalvelujohtaja

sari.parssinen(at)heinola.fi

 

 Varhaiskasvatus 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5.muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1. Ei erityisesti lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksiottamisen ohjetta. Käytössä on huolen

puheeksiottamisen toimintamalli, jota on päivitetty ja kehitetty. Päivähoidon kriisisuunnitelmassa

perheväkivalta-asiaa on käsitelty myös; miten väkivalta vaikuttaa lapseen ja miten väkivalta saattaa

lapsessa näkyä. Kriisisuunnitelmassa on myös lisäohjeistusta vaikeiden asioiden puheeksiottoon. 

2. (kts. edellinen kohta)

3. ei tilastoida

4. tietoa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyen; tietoa, menetelmiä ja keinoja, miten lapsen

kanssa toimitaan, joka on väkivallan sivustaseuraaja.

- Kaivataan esitettä, johon olisi kasattu lähialueen toimijoita väkivallan parissa.

- Koulutusta

- Ennaltaehkäisyyn pitäisi satsata. Miten perhekeskuksen parisuhdekurssien tai

"Vahvuutta vanhemmuuteen" perheryhmien asioita voisi laajentaa?

- Kaivataan myös tietoa, minne perhettä voi ohjata eteenpäin ja miten se tapahtuu.

5. Jos lapsi on väkivallan kohteena, on selkeää että otetaan yhteys lastensuojeluun,

mutta jos lapsi on sivustaseuraajana, asian huomaaminen ja siihen puuttuminen

on hankalampaa.

6. miia.kemppi (at) heinola.fi

 

 Koulu ja oppilasth

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1. Varsinaisia virallisia toimintaohejita ei ole. Mahdollisessa

väkivaltatapauksessa otetaan kuitenkin välittömästi yhteys

lastensuojeluun.

2. Moni opettajista on käynyt huoli puheeksi koulutuksen.

3. Ei tilastoida

4. Henkilöstöllä pitäisi olla enemmän ammattitaitoa havainnoida

väkivallan ilmenemistä. Fyysinen väkivalta on helppo huomata,

mutta seksuaalinen hyväksikäyttö ja henkinen väkivalta vaikeaa.

Yhtenäinen koulutus ja toimintamalli miten asioiden edetessä tulisi

toimia. Työntekijän rinnalla tulisi olla tukiverkosto jo heti asian

esiin tullessa.

5. -

6.-

Nuorisotyö- ja vapaa-aika

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 

Lastensuojelu

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 

1)      Ei erillistä ohjetta (puheeksi ottamisen yleinen malli).

2)      –

3)      Ei tilastoida.

4)      Systemaattinen seulonta.

5)      –

6)       Sari Pärssinen

vs. hyvinvointipalvelujohtaja

sari.parssinen(at)heinola.fi

Lastenvalvoja/ perheoikeudelliset palvelut

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 

1)      Ei erillistä ohjetta (puheeksi ottamisen yleinen malli).

2)      –

3)      Ei tilastoida.

4)      Systemaattinen seulonta.

5)      –

6)       Sari Pärssinen

vs. hyvinvointipalvelujohtaja

sari.parssinen(at)heinola.fi

Perheneuvola

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 
  Vammaispalvelu 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 
 Maahanmuuttajat

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet 

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 

Päivystys

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet 

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1. Ei varsinaisia toimintaohjeita. Kirjallisina löytyvät Heinolan kaupungin lastensuojelutiimin sosiaalityöntekijät. 

2. Kirjallinen ohje lastensuojeluilmoituksen tekemisestä, milloin tehdään ja miten tehdään, sekä ohje; Sosiaali-

    päivystys Päijät-Hämeessä. Ohjeessa selvitetään, milloin voi ottaa yhteyttä, puhelinnumerot ja päivystysajat.

    Esite; Lahden ensi- ja turvakoti ry:n toimintamuodot ja yhteystiedot.  

3. Ei tilastoida, kirjataan käynnin yhteydessä.    

4. Ohjeita, miten voidaan ennaltaehkäistä, miten havaitaan.

5. Koulutus, esimerkiksi

6. Vastaanottotoiminnan hoitotyön esimies ritva.sairanen@heinola.fi

 

Sairaalapalvelut

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet 

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.