| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Lahti: Ikäihmiset

Page history last edited by Susanna Leimio 7 years, 5 months ago

Ikäihmiset                      

Lahti                                                                                                                             
 Kotihoito 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1. Kotihoidossa ei ole toimintaohjeita. 
2. Kotihoidossa ei ole työkaluja 
3. Ei tilastoida 
4. Kehittämistarpeet ovat toimintaohjeiden laatiminen 
5. Asian esilläpitäminen on tärkeää. 

Omaishoito 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1. ei ole

2. ei ole

3. ei tilastoida

4. voisi olla joitain käytäntöjä olemassa, miten tilanteessa tulisi toimia, jos niin tapahtuisi.

5. asia on tärkeä pitää esillä

6. vanhusten avopalvelut / omaishoidon tuki Marika Ventomäki

 Asumispalvelut

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1. keskustellen tilannekohtaisesti, ei varsinaisia ohjeita. Ohjeistukset liittyvät lähinnä niihin

tilanteisiin jos asukkaan käytöksessä on väkivallan uhkaa hoitajia kohtaan.

2. hairpro? asukkaan oma väkivaltaisuus mahdollista tilastoida sitä kautta ja viedä eteenpäin

esim. työsuojeluasiaksi. 

3. (hairpro)

4. pitäisi olla ihmisiä, jotka neuvoisivat asukkaita erilaisissa sosiaalisiin tilanteisiin liittyvissä

asioissa (sosiaalihoitajat). Sitä kautta asioita olisi mahdollista selvitellä pidempikestoisesti

ja tuottaa ratkaisuja sosiaalisten ongelmien ympärillä.

5. väkivalta on monimuotoinen ilmiö. Väkivalta voi olla muutakin kuin fyysistä väkivaltaa. Ikä-

ihmisten kohdalla se voi olla esim. taloudellista väkivaltaa läheisten taholta.

  Vammaispalvelu 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 
  Maahanmuuttajat

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet 

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 

Päivystys

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet 

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 

Sairaalapalvelut

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet 

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1. Ei erityisiä toimintaohjeita, mutta potilaille tehdään tulohaastattelu osastolle tullessa, ja siinä kysytään kotitilanteesta.

2. tulohaastattelu. Väkivaltaan liittyvät tilanteet voivat joskus olla tulosyynä, kun hakeudutaan sairaalaan. Päihteitä käyttävä oma lapsi voi olla pahoinpitelijänä.

3.  -

4. Miten kartoittaa väkivaltaan liittyviä asioita hienotunteisesti ketään loukkaamatta?

5. Oma puoliso voi käsitellä muistisairasta potilasta fyysisesti tai psyykkisesti väärin, koska ei ymmärrä sairauden aiheuttamia muutoksia puolisossa. Voi olla monenlaista väkivaltaa, esim. seksuaalista tai taloudellista hyväksikäyttöä.

6. Anu Tarvainen, ylihoitaja Lahden kaupunginsairaala

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.