| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Heinola: Ikäihmiset

Page history last edited by ritva.sairanen@... 6 years, 11 months ago

Ikäihmiset                      

Heinola                                                                                                                             
 Kotihoito 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1. ei ole puheeksiottamisen toimintaohjeita tai hoitopolkuja

2. ei ole työkaluja ja menetelmiä

3. ei tilastointia. Kirjataan muun asiakaskirjaamisen yhteydessä

4. alueellinen turvallisuusohje, mikä linjaisi toimintaa jatkossa

5. asian nostaminen yleiseen keskusteluun ja siitä tiedottaminen 

6. kotihoidon johtaja: marjatta.lahti [ at ] heinola.fi

Omaishoito 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 
 Asumispalvelut

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1. toimintaohjeet: ei varsinaista toimintaohjetta väkivallan puheeksiottamiseksi, mutta on:
    - Pelastus-/turvallisuus suunnitelma 
     - Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatut asiat (ns. erityistä huomioitavaa asiakkaan kohdalla)
    - Perehdytysohjelma sisältää toimintaohjeita eri tilanteisiin
    - Suullisia ohjeistuksia useita, joista kirjaukset tiimikansioissa
    
2. työkalut: ei työkaluja tai menetelmiä puheeksiottamiseksi.


 

3. tilastot: ei sellaista tilastointia, josta tiedot suoraan saatavissa. Asiakkaan tietoja kirjataan Efficaan, myös väkivalta-asioita, jos haastateltaessa tällaista ilmenee.
  
4. kehittämistarpeet
    - alueelliset- ja paikalliset koulutukset säännöllisiksi, miten kohdata eri asiakasryhmien osalta erilaiset väkivaltatilanteet ja miten voi ennaltaehkäistä tilanteiden syntyminen
  - mitkä ohjeistukset syytä tehdä kirjallisina?

 

5.  henkilökunnan koulutus tilanteiden käsittelyä varten ja tiedotus

 

6.  Tiina Hurme
Asumispalvelujohtaja
Heinolan kaupunki
Vanhainkoti Hopeasilta
Kanervalan palvelukeskus
Mäntyläkoti
puh. 044-797 6866
tiina.hurme [at] heinola.fi


 

  Vammaispalvelu 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 
  Maahanmuuttajat

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet 

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 

Päivystys

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet 

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 1. Ei ole toimintapolkuja tai puheeksiottamisen toimintaohjeita

 2. Työkaluja tarvitaan tunnistamaan ikäihmisten lähisuhde tai perheväkivallan ongelmat.

 3. Ei erillistä tilastointia, kirjataan potilaskertomukseen.

 4. Koulutus, yhteisteiset toimintaohjeet.

 5. Asiakkaiden/potilaiden havainnointi on tärkeää, koska monet ikäihmiset peittelevät       

     ongelmiaan.

 6. Vastaanottotoiminnan hoitotyön esimies ritva.sairanen@heinola.fi 

Sairaalapalvelut

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet 

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.