| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Aava: Työikäiset

Page history last edited by Tiina Lindqvist 7 years, 3 months ago

Työikäiset,

Aava eteläinen

Orimattila                 Myrskylä                           Pukkila                               

Aikuissosiaalityö 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

     

Päihde- ja mt-työ

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

     

Vammaispalvelut

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

     

Maahanmuuttajat 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

     

Päivystys

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

     

Sairaalapalvelut 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

     

 

Työikäiset, Aava pohjoinen Nastola                   Iitti                         Sysmä                    Hartola               

Aikuissosiaalityö 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

                   

Päihde- ja mt-työ

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

       

Vammaispalvelut

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1. ei erityisiä toimintaohjeita. Vammaisten palveluissa vammaispalvelujen käsikirja ohjaa työtä, mutta väkivallan ehkäisyyn liittyen ei erillistä toimintaohjetta.

2. ei erityisiä työkaluja. Aihe nousee välillä esiin keskusteluissa, asiasta kysytään jos tilanne siltä näyttää ja otetaan puheeksi. Joskus voi olla erilaisia puheeksiottamisen koulutuksia, mutta koulutukset eivät välttämättä koske kaikkia työntekijöitä. 

3. työntekijöihin kohdistuvia väkivalta- tai uhkatilanteita tilastoidaan, ei muuten.

4. olisi hyvä olla koulutusta eri ikäisten asiakkaiden kohdalla, mihin pitäisi kiinnittää huomiota mahdollisen väkivallan ympärillä - > miten asiaa esim. havainnoidaan lasten kohdalla tai miten aikuisten kohdalla. Eri asiat voivat olla merkityksellisiä. Eri palvelujen lakikoulutuskin olisi hyväksi -> miten väkivalta-asia sitten etenee eri palveluissa. Tämä tukisi omaa työtä kun tietäisi muiden palvelujen toimintatavoista / -säännöistä kun ohjataan väkivalta-asia eteenpäin.

Yksi kehittämiskohde väkivaltatyössä on aikuiset kotona asuvat vammaispalvelujen asiakkaat -> kenen palvelun piiriin kuuluu?

5. Aina ei välttämättä tiedetä kehen pitäisi ottaa yhteys väkivalta-asioissa. Hoidettava ei välttämättä pysty itse ilmaisemaan, että häntä kohdellaan huonosti.

6. heidi.forsell [at] phsotey.fi

 

1. ei erityisiä toimintaohjeita. Vammaisten palveluissa vammaispalvelujen käsikirja ohjaa työtä, mutta väkivallan ehkäisyyn liittyen ei erillistä toimintaohjetta.

2. ei erityisiä työkaluja. Aihe nousee välillä esiin keskusteluissa, asiasta kysytään jos tilanne siltä näyttää ja otetaan puheeksi. Joskus voi olla erilaisia puheeksiottamisen koulutuksia, mutta koulutukset eivät välttämättä koske kaikkia työntekijöitä. 

3. työntekijöihin kohdistuvia väkivalta- tai uhkatilanteita tilastoidaan, ei muuten.

4. olisi hyvä olla koulutusta eri ikäisten asiakkaiden kohdalla, mihin pitäisi kiinnittää huomiota mahdollisen väkivallan ympärillä - > miten asiaa esim. havainnoidaan lasten kohdalla tai miten aikuisten kohdalla. Eri asiat voivat olla merkityksellisiä. Eri palvelujen lakikoulutuskin olisi hyväksi -> miten väkivalta-asia sitten etenee eri palveluissa. Tämä tukisi omaa työtä kun tietäisi muiden palvelujen toimintatavoista / -säännöistä kun ohjataan väkivalta-asia eteenpäin. 

Yksi kehittämiskohde väkivaltatyössä on aikuiset kotona asuvat vammaispalvelujen asiakkaat -> kenen palvelun piiriin kuuluu?

5. Aina ei välttämättä tiedetä kehen pitäisi ottaa yhteys väkivalta-asioissa. Hoidettava ei välttämättä pysty itse ilmaisemaan, että häntä kohdellaan huonosti.

6. heidi.forsell [at] phsotey.fi

 
   

Maahanmuuttajat 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

       

Päivystys 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1.  Ei sovittuja toimintaohjeita eikä hoitopolkuja.

2. Joillan työntekijöillä koulutuksista saatu esim. "Ota väkivalta puheeksi" -muistilista. Opaslehtisiä (esim. Tukinainen, Lyömätön Linja, Naisten linja, Väestöliiton Kotirauha) Nämä toimivat keskustelupohjina asiakastilanteissa.

3. ei tilastoida erikseen, asiakaskäynteihin kirjataan.

4. Eri tahojen yhteistyö helpommaksi. Salassapitoa pohditaan. Kaikkien tahojen tulisi oppia tunnistamaan ja ottamaan rohkeasti puheeksi perhe- ja lähisuhdeväkivalta.

5. Ensi- ja turvakodit tärkeitä, eikä niitä saa ajaa alas säästöjen merkeissä.

Pienillä paikkakunnilla puheeksiotto väkivallasta on hankalaa. Ylikunnallisten palvelujen käyttäminen ilman suurta byrokratiaa ja selvittelyä pitäisi olla mahdollista.

     

Sairaalapalvelut 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

       

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.