| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Heinola: Työikäiset

Page history last edited by ritva.sairanen@... 6 years, 11 months ago
Työikäiset                                                            Heinola                                                                                            

Aikuissosiaalityö 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1. kun tulee esille lähisuhde- tai perheväkivaltaa keskusteluissa, ohjaamme asiakkaan

hänen tarvitsemiensa palvelujen piiriin.

2. -

3. ei tilastoida

4. -

5.-

6. marja.koskelo (at) heinola.fi

Päihde- ja mt-työ

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1. Varsinaisia toimintaohjeita ei ole, ohjaan oireiden mukaisiin palveluihin (terveyskeskus, ensi- ja turvakoti, Jussi-työ) 

2. -

3. ei tilastoja

4. työmallin - ja toimintaohjeiden luonti

5.

6. anna.hiltunen(at) heinola.fi

Vammaispalvelut

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 

Maahanmuuttajat 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 

Päivystys 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

1. Ei ole toimintaohjeita.

2. Työkaluina Lomake; havainnot pahoinpitelyvammoista, jossa kirjataan

    asiakaan kertomaa tilanteeta sekä piirroksina vartalon kuvat edestä

    ja takaa. RAP- raiskatun akuuttiapu - kansio, seksuaalista valtaa koke-

    neen tutkimus- ja hoito terveydenhuollon toimipisteessä.

3. Ei erillistä tilastointia, kirjataan potilaskertomukseen.

4. Koululutusta, esim. asiakkaan kohtaaminen, puheeksiottaminen

5. Pitäisi olla selkeä kaavio, miten väkivalta- tai ennaltaehkäisy-

    tilanteissa toimitaan.

6. Vastaanottotoiminan hoitotyön esimies ritva.sairanen@heinola.fi 

Sairaalapalvelut 

1. toimintaohjeet

2. työkalut

3. tilastot

4. kehittämistarpeet

5. muuta tärkeää

6. yhteystiedot

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.