| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Linkkejä

Page history last edited by Kirsi Kuusinen-James 8 years, 11 months ago

 JULKAISUT

 

 

 

ESITYKSET  

 

Ero - mahdollisuus vai uhka 9.10.2013: Seminaarimateriaali

 

Toimintaohjelma-seminaari 13.6.2013

 

SUUNNITELMAT

 

 

LINKKEJÄ VALTAKUNNALLISIIN AUTTAJATAHOIHIN

 

(Helsingin lähisuhdeväkivallan ehkäisyn verkoston kokoamia, osa Ikäihmisten kaltinkohtelun puheeksioton kamppanjaa 3-18.10.2014)

 

 

Syksyllä 2014 lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän kampanjateemana on ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen.  Kampanja alkaa vanhusten viikon alla 3.10.2014 ja jatkuu 18.10. asti. Väkivallan ottamista puheeksi nostetaan esiin lyhytelokuvalla ja julistekampanjalla.  Lyhytelokuvan on ohjannut palkittu elokuvaohjaaja Klaus Härö. Elokuvaa esitetään muun muassa Helsingin elokuvateattereissa alkufilminä.

Julistekampanja näkyy ulkomainoksina Helsingin katukuvassa, aikakauslehdissä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupisteissä.  Tärkeitä yhteistyökumppaneita kampanjassa ovat Helsingin poliisilaitos ja Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto Ry.

Suvannon maksuton auttava puhelinpalvelu, Suvanto-linja, numerossa 0800 06776 päivystää kampanja-aikana (3.10 - 18.10) joka päivä klo 8 - 18. Normaalisti Suvanto-linja on auki tiistaisin ja torstaisin kello 12 - 18.

Ikääntyneisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta on vaiettu ja usein häpeälliseksi koettu aihe.  Nyt tavoitteena on lisätä keskustelua ja tietoisuutta tässä asiassa. Tuoreiden tutkimusten mukaan joka neljäs vanhus on kokenut väkivaltaa läheisen aiheuttamana.

Haluamme rohkaista ikääntyneitä ihmisiä ja heidän läheisiään ottamaan puheeksi kokemansa ja havaitsemansa väkivallan sekä hakemaan apua.

Tältä sivulta löytyy apua, neuvoja ja tietoja kaikille kotiväkivaltaa kohdanneille.

 

Kasvun kumppanit: Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö
http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/ehkaiseva/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo

Tehokas lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö edellyttää väkivallan systemaattista kartoittamista kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

 

Lyömätön Linja
http://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/lyomaton_linja

Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Työskentely perustuu asiakkaan omaan haluun työskennellä eroon väkivaltaisuudestaan. Sivustolta löytyy yhteystiedot tapaamisen sopimista varten.

 

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen
http://www.stm.fi/hyvinvointi/
vakivallan_ja_rikosten_ehkaisy/vakivalta

Lähisuhteessa ja perheessä voi ilmetä fyysistä, henkistä, seksuaalista, omaisuuteen kohdistuvaa tai taloudellista väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Myös laiminlyönti ja kaltoin kohtelu ovat väkivaltaa.

 

Lähisuhdeväkivallan sovittelun hyvä käytäntö 
https://www.innokyla.fi/web/malli215777

Lähisuhdeväkivallan sovittelussa käsitellään tapahtunutta rikosta sekä väkivallatonta tulevaisuutta.

 

Maria Akatemia
http://www.maria-akatemia.fi/ehkaiseva_vakivaltatyo_naisille

Tukea naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa, sekä ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään tai työyhteisöissään väkivallan eri muotoja ja siihen liittyviä ilmiöitä.Ks. myös http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/liitto/haetko-tietoa/perhevakivalta/naiset_vakivallan_tekijoina/ (Ensi- ja turvakotien liiton sivuilla tietoa naisista väkivallan tekijöinä).

 

MLL Nuortennetti
www.mll.fi/nuortennetti

Nuortennetissä nuoret keskustelevat ikätovereidensa kanssa sekä tarvittaessa saavat aikuisten apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Mistä apua? – osiossa esitellään laajasti ammatillisia auttajatahoja joihin nuoria ohjataan olemaan yhteydessä.

 

Naisten linjan tukipuhelin
https://www.naistenlinja.fi/fi/julkinen/miten+voimme+auttaa/

Valtakunnallinen, maksuton neuvonta- ja tukipuhelin väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Puhelut ovat luottamuksellisia. Voit soittaa nimettömästi.

 

Nettiturvakoti
www.turvakoti.net

Nettiturvakodista löydät apua perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan kellon ympäri. Palvelusta saat tietoa, vertaistukea ja keskusteluapua ongelmiisi. Löydät nopeasti hädän hetkellä yhteystiedot eri kaupunkien turvakoteihin.

 

Pääkaupungin turvakoti
www.paakaupunginturvakoti.fi

Pääkaupungin turvakoti tarjoaa asiakkailleen mm. ympärivuorokautisen turvakodin. Turvakodin tiloissa järjestetään myös valvottuja tapaamisia. Turvakodin jälkeiseen vaiheeseen saa tukea Kilpolan asumisyksikön tuetussa asumisessa. Lisäksi on avoyksikkö, jonka asiakkaiksi voivat tulla sekä väkivallan kokijat että tekijät – naiset, miehet ja lapset. Kaikki avoyksikön palvelut ovat maksuttomia.

 

Rikosuhripäivystys
www.riku.fi

Rikosuhripäivystyksestä löytyy tukea ja neuvontaa rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. Myös maksuttomia tukihenkilöitä. Yhteyttä voi ottaa myös nimettömänä.

 

VÄLITÄ! Seksuaaliväkivaltatyön verkostohanke
Välitä!-hankkeen sivuilla on 8.9.2014 lähtien mahdollisuus käydä kahdenkeskisiä chat-keskusteluja työntekijöiden kanssa. Seksuaalista väkivaltaa kokeneille ja heidän läheisilleen on oma chat ja väkivaltaa tai hyväksikäyttöä tehneille läheisineen on oma chat. Chatit ovat auki päivystysaikoina maanantaisin ja muulloin työntekijöiden ollessa paikalla.
www.seksuaalivakivalta.fi

 

 

 

 

THL, Kasvun kumppanit 

 

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö -osio

 

Tehokas lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö edellyttää väkivallan systemaattista kartoittamista kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Väkivallasta kysyminen ja sen tunnistaminen on ensimmäinen askel asiakkaan tukemisessa. Uhrin ja tekijän sekä lapsen tukemisen ohjeistukset auttavat työntekijää asiakkaan tilanteen selvittämisessä.

 

Osion sisältö

 

MEDIASSA

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.