| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Ehkäisevä työ - työkalut

Page history last edited by Susanna Leimio 4 years, 9 months ago

Tältä sivulta pääset suoriin linkkeihin ehkäisevän työn työkalujen ja tiedon osalta, linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Tehokas lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö edellyttää väkivallan systemaattista kartoittamista kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Väkivallasta kysyminen ja sen tunnistaminen on ensimmäinen askel asiakkaan tukemisessa.

Työkaluja

Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake

+ käyttöohjeet

+ ohjeet kysymiseen ja uhrin kohtaamiseen.

THL

Täytä lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake, kun kartoitat esitietoja ja asiakkaan elämäntilannetta. Vain harva uhri ottaa väkivaltakokemuksensa oma-aloitteisesti puheeksi. Siksi lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistamiseksi väkivaltakokemuksista tulee kysyä suoraan.

Miniturvallisuusseula

Lahden ensi- ja turvakoti

Puheeksioton väline. Työkirja, jonka avulla työntekijä voi tutkia lähisuhteen turvallisuutta ja turvattomuutta mini-intervention tapaan. Sisältää turvallisuutta ja turvattomuutta avaavia kysymyksiä.

Turvallisuusseula

Lahden ensi-ja turvakoti

Työkaluja turvallisuudesta kysymiseen; turvallisuutesi maisema, turvallisuuden ympyrä, kolme taloa malli (lasten kanssa), asteikot, perheen elämänkaari ja elämäntilanteen liikennevalot.

Väkivaltalomake (neuvolaseula)

+ Lastenneuvolaopas

Lomake on tarkoitettu parisuhdeväkivallan seulontaan äitiys- ja lastenneuvolan työntekijöille. Lastenneuvolaoppaassa on suositus seulonnan systemaattisesta käyttämisestä kaikissa äitiys- ja lastenneuvoloissa.

 

Muuta tietoa ja toimintaohjeita:

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö

THL

Tehokas lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö edellyttää väkivallan systemaattista kartoittamista kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Väkivallasta kysyminen ja sen tunnistaminen on ensimmäinen askel asiakkaan tukemisessa. THL:n sivustolla on tietoa lähisuhde - ja perheväkivallasta, väkivallan vaikutuksista, kunnan velvollisuudesta ehkäisytyössä, turvataitokasvatuksesta, puuttumisen välineitä sekä linkit lisälukemistoon.

Turvallisten perheiden Päijät-Häme -toiminta

Lahden ensi- ja turvakoti

Lahden ensi- ja turvakodin toiminta perheen ja sen lähipiirin huomioivan turvallisuustyön toimintamallien kehittämiseksi ja juurruttamiseksi.

Tapaturmat ja väkivalta -aihealue

THL

Nuorten tapaturmat ja väkivalta -aihealueeseen on koottu Kouluterveyskyselyn tulokset tapaturmista sekä nuorten koulussa ja vapaa-aikana kokemasta kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta.

 

 

<<< Takaisin aloitussivulle

 

 

 

Comments (1)

Helena Heinonen, työ said

at 8:21 am on Aug 19, 2015

Linkki Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja karoituslomakkeeseen korjattu THL:n uudelle sivulle 19.8.2015 / hh

You don't have permission to comment on this page.