| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Ehkäisevä työ - työkalut

Page history last edited by Susanna Leimio 3 years, 11 months ago

Tältä sivulta pääset suoriin linkkeihin ehkäisevän työn työkalujen ja tiedon osalta, linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Tehokas lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö edellyttää väkivallan systemaattista kartoittamista kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Väkivallasta kysyminen ja sen tunnistaminen on ensimmäinen askel asiakkaan tukemisessa.

Työkaluja

Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake

+ käyttöohjeet

+ ohjeet kysymiseen ja uhrin kohtaamiseen.

THL

Täytä lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake, kun kartoitat esitietoja ja asiakkaan elämäntilannetta. Vain harva uhri ottaa väkivaltakokemuksensa oma-aloitteisesti puheeksi. Siksi lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistamiseksi väkivaltakokemuksista tulee kysyä suoraan.

Miniturvallisuusseula

Lahden ensi- ja turvakoti

Puheeksioton väline. Työkirja, jonka avulla työntekijä voi tutkia lähisuhteen turvallisuutta ja turvattomuutta mini-intervention tapaan. Sisältää turvallisuutta ja turvattomuutta avaavia kysymyksiä.

Turvallisuusseula

Lahden ensi-ja turvakoti

Työkaluja turvallisuudesta kysymiseen; turvallisuutesi maisema, turvallisuuden ympyrä, kolme taloa malli (lasten kanssa), asteikot, perheen elämänkaari ja elämäntilanteen liikennevalot.

Väkivaltalomake (neuvolaseula)

+ Lastenneuvolaopas

Lomake on tarkoitettu parisuhdeväkivallan seulontaan äitiys- ja lastenneuvolan työntekijöille. Lastenneuvolaoppaassa on suositus seulonnan systemaattisesta käyttämisestä kaikissa äitiys- ja lastenneuvoloissa.

 

Muuta tietoa ja toimintaohjeita:

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö

THL

Tehokas lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö edellyttää väkivallan systemaattista kartoittamista kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Väkivallasta kysyminen ja sen tunnistaminen on ensimmäinen askel asiakkaan tukemisessa. THL:n sivustolla on tietoa lähisuhde - ja perheväkivallasta, väkivallan vaikutuksista, kunnan velvollisuudesta ehkäisytyössä, turvataitokasvatuksesta, puuttumisen välineitä sekä linkit lisälukemistoon.

Turvallisten perheiden Päijät-Häme -toiminta

Lahden ensi- ja turvakoti

Lahden ensi- ja turvakodin toiminta perheen ja sen lähipiirin huomioivan turvallisuustyön toimintamallien kehittämiseksi ja juurruttamiseksi.

Tapaturmat ja väkivalta -aihealue

THL

Nuorten tapaturmat ja väkivalta -aihealueeseen on koottu Kouluterveyskyselyn tulokset tapaturmista sekä nuorten koulussa ja vapaa-aikana kokemasta kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta.

 

 

<<< Takaisin aloitussivulle

 

 

 

Comments (1)

Helena Heinonen, työ said

at 8:21 am on Aug 19, 2015

Linkki Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja karoituslomakkeeseen korjattu THL:n uudelle sivulle 19.8.2015 / hh

You don't have permission to comment on this page.