| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Matalan kynnyksen palvelut - työkalut

Page history last edited by Susanna Leimio 5 years, 7 months ago

Tältä sivulta pääset suoriin linkkeihin matalan kynnyksen työn työkalujen osalta, linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Työkaluja

Huolen puheeksiotto

Lomakkeita lähi- ja perheväkivallan kysymiseen ja kirjaamiseen

THL

Käyttäessäsi lomaketta huomioi, että lomakkeen täyttäminen liittyy aina vuorovaikutustilanteeseen. Käytä lomakkeita sekä väkivallasta kysymisen että kirjaamisen apuvälineinä. Kun väkivaltaa ilmenee, käytä väkivallan tarkempaan kirjaamiseen tarkoitettuja lomakkeita potilaan oikeusturvan parantamiseksi.
Täytä lomakkeet yhdessä asiakkaan kanssa. Lomakkeen käyttäminen on jo itsessään interventio eli väkivaltaan puuttumista. Selvitä ennen lomakkeiden käyttöä, mitä apua lähisuhde- ja perheväkivallan uhreille on tarjottavissa ja miten palvelupolku toimii.

Mm. puheeksi ottamisen muistilista, Suodatin ja kartoituslomake, PAke- lomake

Miniturvallisuusseula

Lahden ensi- ja turvakoti

Puheeksioton väline. Työkirja, jonka avulla työntekijä voi tutkia lähisuhteen turvallisuutta ja turvattomuutta mini-intervention tapaan. Sisältää turvallisuutta ja turvattomuutta avaavia kysymyksiä.
Nettiturvakoti Apua, tietoa ja tukea perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan.

Riskinarviointilomake (MARAK) +ohjeet ja opas

Marak koulutusmateriaali 

THL
Lomakkeella kartoitetaan, onko asiakkaalla kohonnut riski joutua vakavan parisuhdeväkivallan uhriksi. Lomakkeen täyttäminen on yksi osa MARAK-menetelmää. Sen avulla suunnitellaan toimenpiteitä uhrin turvallisuuden parantamiseksi moniammatillisessa työryhmässä.

Turvallisuusseula

Lahden ensi-ja turvakoti

Työkaluja turvallisuudesta kysymiseen; turvallisuutesi maisema, turvallisuuden ympyrä, kolme taloa malli (lasten kanssa), asteikot, perheen elämänkaari ja elämäntilanteen liikennevalot.

 

 

Toimintaohjeita

 

Viranomaisten toimintaohjeisto lapsen kaltoinkohteluepäilyn selvittelyyn, 2015

(päivitetty 9.11.2017, SL)

Kertoo mitä tehdä ja kehen olla yhteydessä Päijät-Hämeessä lapsen kaltoinkohtelutilanteissa.

 

Huoneentaulu: Yhteystiedot lapseen kohdistuneen pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tilanteessa

(päivitetty 9.11.2017, SL)


Päijät-Hämeen poliisin ja lastensuojelun sekä lasten oikeuspskykiatrian työryhmän (TAYS) yhteystiedot.
Väkivaltaan puuttuminen, THL THL:n ohjeistus väkivaltaan puuttumisesta ja väkivallan kartoituksesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

 

 Tietoa

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö

THL

THL:n sivustolla on tietoa lähisuhde - ja perheväkivallasta, väkivallan vaikutuksista, kunnan velvollisuudesta ehkäisytyössä, turvataitokasvatuksesta, puuttumisen välineitä sekä linkit lisälukemistoon.

Turvallisten perheiden Päijät-Häme -toiminta

Lahden ensi- ja turvakoti

Lahden ensi- ja turvakodin toiminta perheen ja sen lähipiirin huomioivan turvallisuustyön toimintamallien kehittämiseksi ja juurruttamiseksi.

Tapaturmat ja väkivalta -aihealue

THL

Nuorten tapaturmat ja väkivalta -aihealueeseen on koottu Kouluterveyskyselyn tulokset tapaturmista sekä nuorten koulussa ja vapaa-aikana kokemasta kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta.

 

 

<<< Takaisin aloitussivulle

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.