| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Akuutti- ja kriisiapu - työkalut

Page history last edited by Susanna Leimio 4 years, 9 months ago

Tältä sivulta pääset suoriin linkkeihin akuutti- ja kriisiaputyön työkalujen ja toimintaohjeiden osalta, linkit aukeavat uuteen ikkunaan

 

Työkaluja

mm.THL:n lomakkeet ja ohjeet lähisuhde- ja perheväkivallan kirjaamiseen

 

Henkilökohtainen turvasuunnitelma

THL

Tee väkivallan uhrin kanssa aina kirjallinen turvasuunnitelma. Turvasuunnitelma vahvistaa uhrin tilanteen hallinnan tunnetta ja sen avulla voidaan vähentää tai lieventää väkivallan seurauksia. Anna tehdystä turvasuunnitelmasta kopio asiakkaalle mukaan.

Häirinnän ja vainon kartoittamisen lomake

ja työskentelyn vaiheet

THL

Tätä riskinarviointia voi käyttää kaikissa vainoamiseen ja häirintään liittyvissä tapauksissa. Lomake täytetään aina, kun vainoamista tai häirintää on tapahtunut useammin kuin kaksi kertaa ja/tai asiakas on erittäin peloissaan. Kysymykset ohjaavat työntekijää havainnoimaan tarkemmin tapauksessa esiintyvää vainoa ja häirintää sekä kartoittavat asiakkaan riskiä kokea uudelleenvainoa tai häirintää.
Miniturvallisuusseula
Lahden ensi- ja turvakoti
Puheeksioton väline. Työkirja, jonka avulla työntekijä voi tutkia lähisuhteen turvallisuutta ja turvattomuutta mini-intervention tapaan. Sisältää turvallisuutta ja turvattomuutta avaavia kysymyksiä.

Pahoinpitely- ja kehonkartta-lomake (PAKE)

ja käyttöohje

THL

PAKE-lomakkeen avulla varmistetaan, että potilaan vammat ja muut pahoinpitelyyn liittyvät tiedot tulevat huolellisesti kirjattua. Samalla se on muistilista, jota käyttämällä kaikki oikeudellisten jatkotoimien kannalta oleelliset tiedot tulee kerättyä.

Riskinarviointilomake (MARAK) +ohjeet ja opas

Marak koulutusmateriaali 

THL
Lomakkeella kartoitetaan, onko asiakkaalla kohonnut riski joutua vakavan parisuhdeväkivallan uhriksi. Lomakkeen täyttäminen on yksi osa MARAK-menetelmää. Sen avulla suunnitellaan toimenpiteitä uhrin turvallisuuden parantamiseksi moniammatillisessa työryhmässä.

Raiskatun akuuttiapua (RAP)-kansio

THL

RAP-kansio on tarkoitettu terveydenhuollon henkilökunnalle seksuaalisen väkivallan uhrin akuuttihoitoon. Kansio sisältää myös ohjeet seksuaalisen väkivallan uhrille ja hänen läheisilleen.

 

Toimintaohjeita

 

Viranomaisten toimintaohjeisto lapsen kaltoinkohtelutilanteen selvittelyyn

(päivitetty 9.11.2019, SL)

Kertoo mitä tehdä ja kehen olla yhteydessä Päijät-Hämeessä lapsen kaltoinkohtelutilanteissa.
Huoneentaulu: Yhteystiedot lapseen kohdistuneen pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön epäilytilanteessa

(päivitetty 9.11.2017, SL)

Päijät-Hämeen poliisin ja lastensuojelun yhteystiedot.
Väkivaltaan puuttuminen, THL THL:n ohjeistus väkivaltaan puuttumisesta ja väkivallan kartoituksesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

 

<<< Takaisin aloitussivulle

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.