| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Työkalut ja toimijat

Page history last edited by Susanna Leimio 11 months, 4 weeks ago

 

 

 


1. Ehkäisevä työ


2. Matalan kynnyksen palvelut


 

3. Akuutti- ja kriisiapu


4. Korjaava työ

 

  

Toimintaohjeita ( TÄTÄ SIVUA EI PÄIVITETÄ ENÄÄ, päiv. 20.6.2023)

 

Päijät-Hämeessä

  • Tiedostot on tallennettu Päijät-Hämeen ehkäisevän työn Teams-kanavalle 7. Ota tarvittaessa yhteys ehkäisevän työn koordinaattoriin. 

 

Toisaalla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.